گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

Spores and Pollen


Mold spores and pollens come in a wide variety of shapes and sizes. Shown here is an Alternaria spore surrounded by amorphous crystals and a few lipid droplets. Pollen grains are generally round to oval and some have a yellow to brown tint. They are most likely to be confused for parasitic ova. A good knowledge of the actual appearance of the few true parasite eggs that can occur in urine is easier to achieve than specific recognition of all types of pollen and mold spores. Again, optimizing specimen collection and handling will reduce the chances of seeing potentially confusing structures.
tjpzoom picture title

craniopharyngioma


A craniopharyngioma is seen here at medium and high power. It is derived from remnants of Rathke's pouch and forms an expanding mass arising in the sella turcica that erodes bone and infiltrates into surrounding structures. They are difficult to eradicate, even though they are composed of histologically appearing squamoid and columnar epithelium lining cystic spaces filled with oily fluid.
tjpzoom picture title

T. rubrum .40x


T. rubrum
tjpzoom picture title

Staphylococcus aureus


Correct name: Staphylococcus aureus subsp. aureus. Medium-sized, raised, glistening colonies. The colonies are pigmented, the colour varying from grey-white, to yellow, or orange
tjpzoom picture title

cryptosporidia


Small blue cryptosporidia line the surface of the small intestinal epithelium shown here
tjpzoom picture title

bande tenia (immature) 4x


bande tenia (immature)
tjpzoom picture title

Endolimax nana 100


Endolimax nana
tjpzoom picture title

Postpartum uterus


This is a normal postpartum uterus 5 days following delivery. Note how quickly the uterus is returning to its normal non-pregnant size.
tjpzoom picture title

Wilms tumor


Wilms tumor resembles the fetal nephrogenic zone of the kidney. The tumor shows attempts to form primitive glomerular and tubular structures
tjpzoom picture title

normal liver


The cut surface of a normal liver has a brown color. Near the hilum here, note the portal vein carrying blood to the liver, which branches at center left, with accompanying hepatic artery and bile ducts. At the lower right is a branch of hepatic vein draining blood from the liver to the inferior vena cava.
tjpzoom picture title

cortical microcysts


Urinary tract obstruction in utero can lead to renal cystic change in addition to hydronephrosis. The cysts appear near the nephrogenic zone, because the developing glomeruli are most sensitive to the increased pressure. Thus, cortical microcysts develop as shown here
tjpzoom picture title

necrotizing granulomatous vasculitis


At high power, the vasculitis is seen to involve a renal artery branch. This is a necrotizing granulomatous vasculitis. In this case, the anti-neutrophil cytoplasmic autoantibody (ANCA) serology was positive and a diagnosis of Wegener granulomatosis was made. This patient also had pulmonary involvement with this disease
tjpzoom picture title

NEUTROPHILS - LEFT SHIFT


Definition: Increased number of the band neutrophils or presence of less mature neutrophils in blood. Occurrence: normally not present Comment: Marked shift to the left in granulopoiesis. Also anisocytosis of erythrocytes. Platelets granulesless. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. segmented neutrophil 2. band neutrophil 3. neutrophil myelocyte 4. promyelocyte 5. eosinophil 6. monocyte
tjpzoom picture title

urothelial carcinoma


Here is another example of urothelial carcinoma that is more aggressive and is invading into the renal parenchyma, causing obstruction of pelvis and calyces to produce hydronephrosis. Hematuria is a frequent presenting symptom
tjpzoom picture title

urothelial carcinoma


This bladder was removed surgically from a male who had a long history of smoking. He had presented with hematuria. The opened bladder reveals masses of a neoplasm that histologically proved to be urothelial carcinoma (previously known as a transitional cell carcinoma). Urothelial carcinoma can arise anywhere in the urothelium lining the urinary tract from the urethra to the calyces, but is most common in bladder. Urothelial carcinoma is often multifocal and has a tendency to recur
tjpzoom picture title

coli cyste 100x


E. coli cyste
tjpzoom picture title

insulitis of an islet of Langerhans


This is an insulitis of an islet of Langerhans in a patient who will eventually develop type I diabetes mellitus. The presence of the lymphocytic infiltrates in this edematous islet suggests an autoimmune mechanism for this process. The destruction of the islets leads to an absolute lack of insulin that characterizes type I diabetes mellitus.
tjpzoom picture title

white blood cell cast


This white blood cell cast suggests an acute pyelonephritis
tjpzoom picture title

T. Mentagrophytes 40x


T. Mentagrophytes
tjpzoom picture title

Normal Bone Marrow: SUDAN BLACK B REACTION


Reaction product: green or green-black granules, where the lipids are present Occurrence: Neutrophils: positive reaction from the stage of promyelocyte or myeloblast to segmented neutrophils Basophils: variable reaction, positive or negative Eosinophils: strong positive reaction from the stage of promyelocyte to segmented leucocyte Monocytes: a few fine granules, in some of the cells the reaction may be negative. Lymphocytes, erythroblasts and megakaryocytes do not contain lipids Staining: Sheehan & Storey method Comment: Strongly positive reaction in promyelocyte (indicated by the arrow). Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

chronic vascular rejection of a renal transplant


This is chronic vascular rejection of a renal transplant, which has a poor prognosis. Note the thickened arteries with intimal fibrosis and chronic inflammation. These changes gradually occur over months in affected patients
tjpzoom picture title

Bbifid (septate) uterus


43) Here is a bifid (septate) uterus. Sometimes even the cervix and/or vagina may be double as well. This is of no major consequence except that in pregnancy a bifid uterus may not enlarge normally and lead to fetal loss, or a normal vaginal delivery may not be possible with a double cervix or vagina. Note that there is also a small intramural leiomyoma on the septum at the left.
tjpzoom picture title

Staphylococcus aureus


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. The colonies are surrounded by an inner zone of complete haemolysis (delta-toxin) and an outer zone of incomplete haemolysis caused by beta-toxin. The margin of the beta-haemolysis is sharp. General characteristics: Gram-positive cocci that occur in pairs, tetrads or clusters. Catalase-positive. Attacks sugars by fermentation. Non-motile
tjpzoom picture title

Histoplasma capsulatum


Histoplasma capsulatum may lead to formation of visible granulomas, but they are often small, as shown here in the liver. More often, involvement is diffuse, leading only to organomegaly
tjpzoom picture title

Endothix 40x


Endothix
tjpzoom picture title

Hymenolepis nana worm 10x


Hymenolepis nana worm
tjpzoom picture title

ragged epithelium of the tubules


The epithelium of the tubules seen here is ragged from undergoing necrosis with acute tubular necrosis (ATN) from ischemia. In this case, heart failure with hypotension precipitated the ATN
tjpzoom picture title

crescents


Seen here within the glomeruli are crescents composed of proliferating epithelial cells. Crescentic glomerulonephritis is known as rapidly progressive glomerulonephritis (RPGN) because this disease is very progressive. There are several causes, and in this case is due to SLE. Note in the lower left glomerulus that the capillary loops are markedly thickened (the so-called "wire loop" lesion of lupus nephritis).
tjpzoom picture title

medullary thyroid carcinoma


Here the amyloid stroma of the medullary thyroid carcinoma has been stained with Congo red. Medullary carcinomas can be sporadic or familial. The familial kind are associated with multiple endocrine neoplasia syndrome.
tjpzoom picture title

PLATELET


Size of the cell: 1 - 4 m Shape of the cell: round or oval, with irregularly jagged margin Colour of cytoplasm: blue Granularity: fine, violet granules filling central area of platelet. Thin margin without granules on the periphery of the cell. Decrease or disappearance of granules in platelets is a morphological anomaly Nucleus: not present Comment: Normal platelets with correct level of granulation. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

large cyst


Occasionally, a simple renal cyst can reach a large size and mimic a tumor mass, though the difference is usually obvious with radiographic procedures. Such a large cyst can be complicated by hemorrhage or rupture
tjpzoom picture title

Fusarium 40x


Fusarium
tjpzoom picture title

papillary carcinoma


Sectioning through a lobe of excised thyroid gland reveals papillary carcinoma. This neoplasm can be multifocal, as seen here, because of the propensity to invade lymphatics within thyroid, and lymph node metastases are common. The larger mass is cystic and contains papillary excresences. These tumors most often arise in middle-aged females.
tjpzoom picture title

Cervicaln epithelium


This is normal cervical non-keratinizing squamous epithelium. The squamous cells show maturation from basal layer to surface.
tjpzoom picture title

Pulmonary hypoplasia


Pulmonary hypoplasia is the final consequence in association with any urinary tract disease in utero that leads to oligohydramn
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


biochemistry.virology 1393/01/11
1
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

biochemistry.virology
1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

پیاده سازی و اجرا : پریسان  

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت جامع علوم آزمایشگاهی و پزشکی فاسکو محفوظ است ©

تیانین, thalassemia, ghnazary, csf, پارکینسون, میکرومتر, کورتیزول , گونادوتروپین, نانوداروی, لنفوپروليفراتيو, دانشگاه علوم پزشکی تهران, میکروسکوپی, مختصر, استروئید‌ها, مقطع کارشناسی به پزشکی عمومی, ترمبوسایتوپنی, میکروب, magnetotactium, ویروسها, میکرومتر, یوکاریوت, Phospholipids, هموگلوبین, گیرنده سروتونین, آب, پروتئینوری, کروموزمی, منوکلونال, تروپونین, نیتریت, میکروتوم, پرسنل علوم آزمایشگاهی, مجاری ادراری , Amylase, عدم جذب ویتامین, گلیکوژن, ویتامین, PT, سولفو, ژن, گرسنه, پیوژن, هماگلوتیناسیون, ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ, فیبرینوژن, HEMOGLOBIN, سلولزی, کتاب بیوشیمی تیتز, میلومایی, اریتراسما, عامل سارکوم کاپوزی, ویتامین, پاتولوژیست‌ها, لیپوپروتئین, phoenicis, كلوني شبيه چشم گاو, كونژوگاسيون, منوسیتها, DITRIBUTION, Cionella, GTT, گشنيز, تعيين ميزان قند خون, هموگلوبین, آرتریت, كلني, منیزیم, رنگامیزی, اسهال خوني آميبي, میکروبیولوژِی,