گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

Endothix 40x


Endothix
tjpzoom picture title

Lymphoblasts in bone marrow


Size of the cell: 12 - 18 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: blue, usually dark Granularity: not present Nucleus' shape: round Type of chromatin: homogenous Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, small or medium size, brighter than chromatin, 1 to 2. Occurrence in blood: not present marrow: < 1 % Comment: The cell indicated by the arrow is a precursor cell of lymphocytes, photographed within a lymph nodule of the bone marrow. Almost all the surrounding cells belong to the lymphopoiesis. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Trichothecium 40x


Trichothecium
tjpzoom picture title

Falciparum 100x Gametocyte(micro).


Falciparum 100x Gametocyte(micro).
tjpzoom picture title

multicystic dysplastic kidney


A multicystic dysplastic kidney (also known as cystic renal dysplasia) has been sectioned to reveal the variably sized cysts that replace the renal parenchyma. In this case, the disease was unilateral and presented in infancy as a mass lesion which was removed surgically. Even with one kidney, there is enough renal reserve capacity to live a normal life
tjpzoom picture title

T .mentagrophytes 40 x


T .mentagrophytes
tjpzoom picture title

autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD)


Here is the microscopic appearance of autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD). Note that the cysts fill most of the parenchyma, and it is hard to find glomeruli. Many of the cysts are elongated and radially arranged from the center of the kidney on the right, much like spokes on a wagon wheel
tjpzoom picture title

Lymphoblasts in bone marrow


Size of the cell: 10 - 15 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: blue Granularity: not present Nucleus' shape: round or slightly oval Type of chromatin: homogenous, condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: high or very high Nucleoli: invisible, sometimes hardly visible, small, single nucleous Occurrence: blood: 25 - 40 % marrow: 5 - 20 % Comment: The arrow indicates one of several lymphocytes. Also cells of maturing granulopoiesis and erythyropoiesis series are seen. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. lymphocyte 2. pycnotic normoblast 3. polychromatic normoblast 4. myeloblast 5. promyelocyte 6. neutrophil myelocyte 7. neutrophil metamyelocyte 8. band neutrophil.
tjpzoom picture title

Dipylidium caninum 4x gravid


Dipylidium caninum 4x gravid
tjpzoom picture title

Moniezia expansa immature 4x


Moniezia expansa immature
tjpzoom picture title

A long-standing obstruction


A long-standing obstruction (probably congenital) at the ureteral orifice through which the metal probe passes led to the marked hydroureter and hydronephrosis seen here. In the intravenous urogram below, note the dilation of the right ureter, compared to the normal left ureter. This patient had vesicoureteral reflux. Such obstructive processes increase the risk for urinary tract infection
tjpzoom picture title

urothelial carcinoma in situ


The causative factors for urothelial carcinoma typically act upon the entire extent of the transitional epithelium in the urinary tract, and it is common for areas of neoplasia to arise multifocally. Seen here is urothelial carcinoma in situ. The abnormal cells are confined to the epithelium above the basement membrane. This area was present in a random bladder biopsy in a patient who also had a grossly visible lesion on cystoscopy
tjpzoom picture title

recessive polycystic kidney disease


Characteristic for RPKD is the appearance of congenital hepatic fibrosis, seen as expanded portal regions with fibrosis and radially arranged bile ducts as shown here
tjpzoom picture title

Cellular Casts


Cellular casts most commonly result when disease processes such as ischemia, infarction, or nephrotoxicity cause degeneration and necrosis of tubular epithelial cells. The presence of these casts indicates acute tubular injury but does not indicate the extent or reversibility of the injury. A common scenario is the patient with decreased renal perfusion and oliguria secondary to severe dehydration. Ischemic injury results in degeneration and sloughing of the epithelial cells. The resulting casts often are prominent in urine produced following rehydration with fluid therapy. The restoration of urine flow "flushes" numerous casts out of the tubules. Leukocytes can also be incorporated into casts in cases of tubulo-interstitial inflammation (eg, pyelonephritis). It is rarely possible to distinguish between epithelial casts and leukocyte casts in routine sediment preparations, however, since nuclear detail is obscured by the degenerated state of the cells.
tjpzoom picture title

membranous glomerulonephritis


Here is the light microscopic appearance of membranous glomerulonephritis in which the capillary loops are thickened and prominent, but the cellularity is not increased. Membranous GN is the most common cause for nephrotic syndrome in adults. Some cases of membranous GN can be linked to a chronic infectious disease such as hepatitis B, a carcinoma, or SLE, but many cases are idiopathic
tjpzoom picture title

Moniezia expansa mature 4x


Moniezia expansa mature 4x
tjpzoom picture title

ANA


Indirect immunofluorescence of ANA (homogeneous pattern)
tjpzoom picture title

urothelial carcinoma


Here is another example of urothelial carcinoma that is more aggressive and is invading into the renal parenchyma, causing obstruction of pelvis and calyces to produce hydronephrosis. Hematuria is a frequent presenting symptom
tjpzoom picture title

Lymphocytes in peripheral blood


Colour of cytoplasm: blue Granularity: not present Nucleus' shape: round or slightly oval Type of chromatin: homogenous, condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: high or very high Nucleoli: invisible, sometimes hardly visible, small, single nucleous Occurrence: blood: 25 - 40 % marrow: 5 - 20 % Comment: Reactive lymphocyte, which is seen very often during infections, especially viral infections, but sometimes can be seen in normal blood. Some stomatocytes are present. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Early secretory endometrium


Here is early secretory endometrium. The appearance with prominent subnuclear vacuoles in cells forming the glands is consistent with post-ovulatory day 2. The histologic changes following ovulation are quite constant over the 14 days to menstruation and can be utilized to date the endometrium.
tjpzoom picture title

renal vascular disease


Here is an example of renal vascular disease known as benign nephrosclerosis. The smaller arteries in the kidney have become thickened and narrowed. Hyaline arteriolosclerosis with hypertension or diabetes mellitus is usually present. This leads to patchy ischemic atrophy with focal loss of parenchyma that gives the surface of the kidney the characteristic granular appearance as seen here
tjpzoom picture title

Phase contrast of Enterococcus faecalis


Gram-positive cocci in short chains. Usually non-motile
tjpzoom picture title

M.Canis 40x


M.Canis
tjpzoom picture title

Neoplastic Cells


Neoplastic cells may be seen in urine sediments of patients with tumors of the urinary tract. Transitional cell carcinomas arising in the urinary bladder or urethra are most likely to spontaneously exfoliate, but cannot be ruled out based on a failure to identify malignant cells in urine. Rarely, lymphomas and renal carcinomas also can be diagnosed from urine sediment. The pictures shown are from a case of transitional cell carcinoma in the bladder of a dog. Though the presence of neoplastic cells may be suspected on examination of unstained wet-mounts (upper panel), evaluation of air-dried sediment smears or cytocentrifuge preps stained with hematologic stains (lower panel) is necessary for confirmation. In the case shown here, the cytologic criteria of malignancy are clearly fulfilled; in other cases a distinction from hyperplastic cells cannot be made with certainty without a tissue biopsy.
tjpzoom picture title

Campylobacter


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. The blood under the colonies has an intense red colour due to the production of cytochromes
tjpzoom picture title

C. albicans 40x


C. albicans
tjpzoom picture title

Red Blood Cells


The appearance of red blood cells (RBC) in urine depends largely on the concentration of the specimen and the length of time the red cells have been exposed. Fresh red cells tend to have a red or yellow color (lower panel). Prolonged exposure results in a pale or colorless appearance as hemoglobin may be lost from the cells (upper panel). In fresh samples with S.G. of 1.010-1.020, RBC may retain the normal disc shape (upper panel). In more concentrated urines (>1.025), red cells tend to shrink and appear as small, crenated cells (lower panel). In more dilute samples, they tend to swell. At urine S.G. <1.008 and/or highly alkaline pH, red cell lysis is likely. Lysed red cells appear as very faint "ghosts", or may be virtually invisible. Red blood cells up to 5/HPF are commonly accepted as normal. Increased red cells in urine is termed hematuria, which can be due to hemorrhage, inflammation, necrosis, trauma, or neoplasia somewhere along the urinary tract (or urogenital tract in vo
tjpzoom picture title

nutmeg pattern


Microscopically, the nutmeg pattern results from congestion around the central veins, as seen here. This is usually due to a "right sided" heart failure
tjpzoom picture title

Mycobacterium tuberculosis


Mycobacterium tuberculosis infection of lung, with upper lung field granulomatous and cavitary disease shown here, is similar to florid cases in non-AIDS patients
tjpzoom picture title

Pap smear


This is why you do Pap smears--to prevent invasive squamous cell carcinomas from occurring. With Pap smears, pre-neoplastic and neoplastic cervical lesions can be detected when small and treated. Nests of squamous cell carcinoma have invaded underlying stroma at the center and left.
tjpzoom picture title

NEUTROPHIL METAMYELOCYTE


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number Nucleus' shape: elongated, semicircular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: 10 - 25 % Comment: Neutrophil metamyelocyte indicated by the arrow is present in blood. Besides, neutrophil segmented and band-forms leucocytes are seen. Platelets not rich in granules. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

in-situ photograph of the chest


This is an in-situ photograph of the chest and abdominal contents. As can be seen, the liver is the largest parenchymal organ, lying just below the diaphragm. The right lobe (at the left in the photograph) is larger than the left lobe. The falciform ligament is the rough dividing line between the two lobes.
tjpzoom picture title

Schistosoma mansoni male 4x


Schistosoma mansoni male
tjpzoom picture title

MEGAKARYOCYTE


Size of the cell: < 100 m Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: pink Granularity: fine pink Nucleus' shape: multilobulated, irregular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 0.5 % Comment: Normal, mature megakaryocyte with pink, fine granular cytoplasm, ready to defragment platelets. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Taenia saginata int.gravid mature 4x


Taenia saginata int.gravid mature
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
1
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

پیاده سازی و اجرا : پریسان  

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت جامع علوم آزمایشگاهی و پزشکی فاسکو محفوظ است ©

وسترن, گلیکوژنی, pipetting, نمونه, کپک, ونکومایسین, آزمایشگاه مرجع سلامت, بلاستوسیستیس هومینیس, mirabilis, كوتينگ, ساختمان دندان , هیپوکلر(HClO), رشته های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی, کرایوگلوبولین, کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی, محیط بلاد اگار, تراوش کارسینوم داکتال, تب کریمه کنگو, داینامیک, دیابت نوع دو, آميلوئيدوز،, میکروسکوپ, جراحی‌های زیبایی, NCCLS, دیواره‌ی عروق, پیروات،, كريستال, مارکرهای, ویروسهایی, مقطع ارشد, درد سینه (آنژین), میکروب‌ها, ژرمانیوم, ويتامين, ماسك, كپسولاتوم, آیلو, کلنی‌های, هليكوباكتر, میکرتیوب, میکروترومبین, میوه زغال اخته, فولیکولی, کروموزوم Y, فیتوشیمیک, واﮐﺴﻦﻫـﺎي, اسید های مضر, نمک, microscopy, سرولوپلاسمین, گلیوبلاستوم , کواگولاز, هايپركروم, بیماری انواع گونه ای ایزوسپورا, کواگولاز, حسگر, لنفوسيت, آگرانولوسیتوز, Nucleic, ماركرها, سيتوکين, کلریدریک, ترانسفورماسيون, هیپوگلیسمی, ‏Real-Time, Cholestrol, CELL BLOOD COUNT, بیفیدوباکتریوم, فارغ التحصیل رشته میکروبیولوژی, سرطان پوست ,