گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

BASOPHIL


Size of the cell: 12 - 18 mm Shape of the cell: round or oval Colour of cytoplasm: light-pink, mostly covered by granules and nucleus Granularity: very dark, basophilic, granules of various size. The amount varies Nucleus' shape: oval shaped in not mature forms; lobular shaped in mature forms Type of chromatin: condensed, pale Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: < 1 % marrow: < 1 % Comment: The arrow points two basophil leucocytes varying in size and number of granules. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. basophil 2. pycnotic normoblast 3. lymphocyte 4. neutrophil myelocyte 5. plasmocyte
tjpzoom picture title

acute renal infarction


This is an acute renal infarction. Note the wedge shape of this zone of coagulative necrosis resulting from loss of blood supply with resultant tissue ischemia that produces the pale infarct. The small amount of blood supply from the capsule supplies the immediate subcortical zone. The remaining cortex is congested, as is the medulla
tjpzoom picture title

adrenals with meningococcemia


This is the microscopic appearance of the adrenals with meningococcemia. There is marked hemorrhagic necrosis with acute adrenal insufficiency.
tjpzoom picture title

HYPOCHROMIA


Definition: Excessive central pallor in the erythrocyte, exceeding one third of its diameter. It is due to insufficient hemoglobinization. Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: Most cells show extremely large perinuclear halo (hypochromic cells), which account for more than one third of the cell diameter. Only a few cells are normocytes. Staining: MGG Magnification: x 500
tjpzoom picture title

focal segmental glomerulosclerosis


This is focal segmental glomerulosclerosis (FSGS). An area of collagenous sclerosis runs across the middle of this glomerulus. In contrast to minimal change disease, patients with FSGS are more likely to have non-selective proteinuria, hematuria, progression to chronic renal failure, and poor response to corticosteroid therapy
tjpzoom picture title

Toxoplasma gondii 100x


Toxoplasma gondii
tjpzoom picture title

collapse of the liver parenchyma


is trichrome stain demonstrates the collapse of the liver parenchyma with viral hepatitis. The blue-staining areas are the connective tissue of many portal tracts that have collapsed together
tjpzoom picture title

viral hepatitis C


190) This is a case of viral hepatitis C, which in half of cases leads to chronic liver disease. The extent of chronic hepatitis can be graded by the degree of activity (necrosis and inflammation) and staged by the degree of fibrosis. In this case, necrosis and inflammation are prominent, and there is some steatosis as well. Regardless of the grade or stage, the etiology of the hepatitis must be sought, for the treatment may depend upon knowing the cause, and chronic liver diseases of different etiologies may appear microscopically and grossly similar
tjpzoom picture title

Histoplasma capsulatum


Histoplasma capsulatum is often a disseminated infection, and the macrophages containing small yeasts appear in multiple organs, particularly those of the mononuclear phagocyte system (lymph node, liver, spleen, marrow). Here the organisms are seen in liver with H and E stain
tjpzoom picture title

BURR-CELLS (ECHINOCYTES)


Definition: Erythrocytes with regular, short spicules of cytoplasm. The cells are usually biconcaved Occurrence in blood: normally not present Comment: The arrow indicates an echinocyte. Besides it, there are ovalocytes, target cells and schistocytes. Also slight anisocytosis. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. target-cell 2. elliptocyte 3. schistocyte
tjpzoom picture title

MACROPHAGE


Size of the cell: 15 - 45 m Shape of the cell: oval, round or irregular Colour of cytoplasm: grey-blue, clear Granularity: heterogenous in number and character Nucleus' shape: oval, round or irregular Type of chromatin: coarse Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: no present marrow: structural elements of marrow Comment: A macrophage in the centre of the field. Besides, there are numerous erythroblasts at different stage of maturation, blast forms, monocyte, band neutrophil and lymphocyte. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

CMV


Immunoperoxidase staining may reveal CMV in some cases where the inclusions are not numerous or characteristic
tjpzoom picture title

Giardia lamblia (T) 100


Giardia lamblia
tjpzoom picture title

pale yellow abscess


In the lower pole of his kidney is a 1 cm pale yellow abscess. Infections can reach the kidney either by ascending up the urinary tract (from a bladder infection, for example) or by hematogenous spread with sepsis. This lone abscess was probably hematogenous in origin
tjpzoom picture title

Fibers


Cotton, plant, and paper fibers may be confused for parasite larvae or urinary casts. Care in sample collection and handling will minimize the presence of such material.
tjpzoom picture title

BAND NEUTROPHIL


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number Nucleus' shape: semicircular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: < 5% marrow: 5 - 20 % Comment: Two band forms and one segmented neutrophil leucocytes in the blood. Also crenated blood cells and platelets without granules are seen. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

neonatal giant cell hepatitis


Seen here is the major differential diagnosis of biliary atresia: this is neonatal giant cell hepatitis. There is lobular disarray with focal hepatocyte necrosis, giant cell transformation, lymphocytic infiltration, Kupffer cell hyperplasia, and cholestasis (not seen here). Neonatal hepatitis may be idiopathic or of viral origin. Many neonates recover in a couple of months
tjpzoom picture title

microadenoma of the anterior pituitary


This is a microadenoma of the anterior pituitary. Such microadenomas may appear in 1 to 5% of adults. These microadenomas rarely have a significant hormonal output that leads to clinical disease.
tjpzoom picture title

Taenia saginata int.gravid mature 4x


Taenia saginata int.gravid mature
tjpzoom picture title

Overgrowth of Microbes


Specimens mailed to laboratories without refrigeration or preservatives are subject to overgrowth of microbes, whether contaminants or pathogens. Shown here is a dense mat of fungal hyphae which was seen in a sediment prep of a canine urine specimen which had been several days in transit. Since fungal infection of the urinary tract in dogs is quite uncommon, the odds are that this represents overgrowth of contaminants. Bacteria, whether pathogens or contaminants, also can multiply when analysis is delayed. This often clouds the interpretation of both sediment examination and culture results. Refrigeration is perhaps the best all-around method for preserving a specimen. Some laboratories also suggest specific transport media or swabs when sending a specimen for culture.
tjpzoom picture title

SPHEROCYTE


Definition: Spheroidal erythrocyte of lower diameter in comparison with normal red cell; without central pallor and more dark than normocyte. Occurrence in blood: normally not present Comment: Three spherocytes, one of them is indicated by the arrow. Also not much expressed anicytosis of the erythrocytes are shown. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Bacillus cereus


Same Blood Agar plate as seen in previous picture. The colonies are surrounded by a wide haemolytic zone
tjpzoom picture title

MONOBLAST


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, usually light Granularity: without granules or a few, azurophilic, fine granules Nucleus' shape: oval, round, sometimes irregular Type of chromatin: coarse chromatin or clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, medium or large size, brighter than chromatin, 1 to 3. Occurrence: blood: not present marrow: < 1 % Comment: A monoblast is seen in the centre of the field. Below, second very immature blast form is present. There are numerous maturing neutrophils, erythroblasts, an eosinophil and a lymphocyte. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000 1.monoblast 2. myeloblast 3. eosinophilic myelocyte 4. neutrophilic myelocyte 5. neutrophilic metamyelocyte 6. band neutrophil 7. segmented neutrophil 8. monocyte 9. basophilic erythroblast 10. intermediate erythroblast 11. late erythroblast 12. lymphocyte
tjpzoom picture title

Falciparum 100x Gametocyte(micro).


Falciparum 100x Gametocyte(micro).
tjpzoom picture title

T. mentagrophytes 40x


T. mentagrophytes
tjpzoom picture title

BASOPHIL


Size of the cell: 12 - 18 mm Shape of the cell: round or oval Colour of cytoplasm: light-pink, mostly covered by granules and nucleus Granularity: very dark, basophilic, granules of various size. The amount varies Nucleus' shape: oval shaped in not mature forms; lobular shaped in mature forms Type of chromatin: condensed, pale Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: < 1 % marrow: < 1 % Comment: A basophil in the center of the picture. There are also numerous neutrophils, erythroblasts at different stage of maturation, lymphocyte and monocyte. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000 1. basophil 2. promyelocyte 3. lymphocyte 4. monocyte 5. neutrophilic myelocyte 6. band neutrophil 7. segmented neutrophil 8. late erythroblast 9. polychromatic erythroblast 10. basophilic erythroblast 11. neutrophilic metamyelocyte
tjpzoom picture title

BAND NEUTROPHIL


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number Nucleus' shape: semicircular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: < 5% marrow: 5 - 20 % Comment: Band neutrophil leucocyte contains fine neutrophil granularity. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

viral hepatitis and councilman body


Individual hepatocytes are affected by viral hepatitis. Viral hepatitis A rarely leads to signficant necrosis, but hepatitis B can result in a fulminant hepatitis with extensive necrosis. A large pink cell undergoing "ballooning degeneration" is seen below the right arrow. At a later stage, a dying hepatocyte is seen shrinking down to form an eosinophilic "councilman body" below the arrow on the left
tjpzoom picture title

Trichocephalus female 10 x


Trichocephalus female
tjpzoom picture title

NEUTROPHILS – VACUOLISATION


Occurrence: normal mature neutrophil leucocytes may contain single small vacuoles in cytoplasm Comment: Small vacuoles in a neutrophil leucocyte with fine neutrophilic granulation. Also anizocytosis of erythrocytes. A single spherocyte and a polychromatophilic cell are seen. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

PLATELETS AGGREGATES


Comment: Platelet aggregation in the peripheral blood. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

- PLATELET


Size of the cell: 1 - 4 m Shape of the cell: round or oval, with irregularly jagged margin Colour of cytoplasm: blue Granularity: fine, violet granules filling central area of platelet. Thin margin without granules on the periphery of the cell. Decrease or disappearance of granules in platelets is a morphological anomaly. Nucleus: not present Comment: Normal platelets with correct level of granulation. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

LEPTOCYTE


Definition: Erythrocyte with excessive central pallor and very thin area of stained cytoplasm. The diameter of this cell is larger than the diameter of normocyte, but the volume is the same. Occurrence in blood: normally not present Comment: Leptocytes should be differentiated with polychromatophilic erythrocytes or reticulocytes, which biconcave shape is not finally formed. Besides polychromasia, there is an irregular perinuclear zone in the cells. The cell indicated by the arrow is not a leptocyte. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

anti-HSV


antibodies against herpes simplex viruses
tjpzoom picture title

RBC Cast


Microscopic urinalysis reveals a protein cast containing red blood cells. The RBC's are anucleate. The cast takes the shape of the renal tubule Significance: Glomerular disease , Common conditions:Acute glomerulo nephritis, Lupus nephritis, Goodpasture's syndrome ,Malignant hypertension .
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

پیاده سازی و اجرا : پریسان  

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت جامع علوم آزمایشگاهی و پزشکی فاسکو محفوظ است ©

rouleaux, کوشینگ, ویروسهایی, میکروبها, پپتید, ویتامین, گروه خوني, تهوع استفراغ, تب روماتیسمی, ژنتيکي, متابولیک, تایوگلیکولات سدیم, خاصیت ضد قارچ , هیستون, تقویت, متیوین, عضله, سيتراته, آموزش زبان انگليسي, لاتکس, آنتی‌ژن‌های, فیشینگ, واﮐﺴـﻦ, مقدار آنتی ژن و آنتی بادی, تغییرات پیش سرطانی, کبد در بدن, methenamine, وارفارين, فولات, پرکربوهیدرات, الکتروشیمیایی, شیستوزوما, اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی, پلاکت, plasma, هیپرگلیسینمی, آبله, billirubin, ائوزینوفیل, ويمنتين, هیپوفیز, متابولیت, گلبول های قرمز, استعمال آمپولهاى مقوى, CTP, پایدارکننده, ميكروارگانيسم, كستهاي ادراري, تستهای آزمایشگاهی, ویروس‌های, علوم آزمایشگاهیان, پمپاژ, ميرابيليس, دکتر علی اکبر پورفتح اله, دی‌اکسیدکربن, داروهای كاهش دهنده ی كلسترول خون , ديابتي, PROTEIN, توکسیک, ويتامين, بیماری هاشیموتو, شیستوزومیازیس, پوکی, ايمونوديفوزيون, باکتریواستاتیک, plaque, پرسنل علوم آزمایشگاهی, پروژه‏های, تفسیر, مدیر برنامه ملی تیرویید وزارت بهداشت,