گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

Staphylococcus aureus


Medium-sized, raised, glistening colonies. The colonies are pigmented, the colour varying from grey-white to yellow or orange
tjpzoom picture title

Moltilocolaris 10x


Moltilocolaris
tjpzoom picture title

Falciparum 100x Gametocyte


Falciparum 100x Gametocyte
tjpzoom picture title

hyaline casts


This section of renal cortex reveals tubules containing hyaline casts that are bile stained in a patient with hyperbilirubinemia
tjpzoom picture title

hepatocytes and Kupffer cells


The hepatocytes and Kupffer cells here are full of granular brown deposits of hemosiderin from accumulation of excess iron in the liver. The term "hemosiderosis" is used to denote a relatively benign accumulation of iron. The term "hemochromatosis" is used when organ dysfunction occurs. The iron accumulation may lead to a micronodular cirrhosis (so called "pigment" cirrhosis)
tjpzoom picture title

MATURE EOSINOPHIL


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pale, covered by granules Granularity: abundant eosinophilic (orange-red) Nucleus' shape: lobulated, semicircular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 2 - 4 % marrow: < 2 % Comment: Single eosinophil leucocyte with bi-lobulated nucleus. Also anisocytosis of erythrocytes and ovalocytes. Normal platelets. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Enterococcus faecalis


Pinpoint to small, smooth, entire colonies General characteristics: Gram-positive cocci in short chains. Catalase-negative, but may show a catalase-positive reaction when grown on Blood Agar. Attacks sugars fermentatively. Microaerophilic. Usually non-motile
tjpzoom picture title

Myeloblast


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, without distinct perinuclear halo or with extended perinuclear halo Granularity: nongranular cytoplasm or a few thick azurophilic granules Nucleus' shape: usually oval, sometimes irregular, rarely round Type of chromatin: fine, with reticular appearance Nuclear/cytoplasmic ratio: high or relatively high Nucleoli: visible, medium or large size 1 to 4; brighter than chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: Myeloblast containing abundant primary azurophilic granularity, however, without formed perinucler zone (typical for promyelocytes) In the picture there is one more cell at the same stage of maturation and two promyelocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. myeloblast 2. promyelocyte 3. neutrophil metamyelocyte 4. band neutrophil 5. segmented neutrophil 6. plasmocyte 7. eosinophil 8. pycnotic normoblast 9. lymphocyte
tjpzoom picture title

Bacteria


Bacteria can be identified in unstained urine sediments when present in sufficient numbers. Rod-shaped bacteria and chains of cocci are often readily identifiable. The images at right show E.coli bacilli from a case of cystitis in a dog. However, small amorphous crystals, cellular debris, and small fat droplets can either mask or mimic cocci. If there is any doubt about the presence of bacteria, a Gram-stained smear of urine sediment (middle panel) should be examined. Urine in the bladder of normal animals is sterile. Though bacteria from the distal urethra and/or genital tract may contaminate voided specimens, they are usually too few to see if a good mid-stream collection was obtained. Although phagocytized bacteria cannot be seen in unstained wet mounts of urine sediment, they may found in stained smears of sediment. The lower panel at the right shows a neutrophil containing phagocytized bacteria. Notice that the nucleus in this cell is round; nuclei tend to become round as neut
tjpzoom picture title

anti-parietal cells


Primate stomach: antibodies against parietal cells. With urea-pretreatment (top) and without urea-pretreatment (bottom).
tjpzoom picture title

large cyst


Occasionally, a simple renal cyst can reach a large size and mimic a tumor mass, though the difference is usually obvious with radiographic procedures. Such a large cyst can be complicated by hemorrhage or rupture
tjpzoom picture title

Cushing's syndrome


This adrenal gland removed surgically in a patient with Cushing's syndrome has been sectioned in half to reveal an adenoma. Some remaining atrophic adrenal is seen at the right. The adenoma is composed of yellow firm tissue just like adrenal cortex. This neoplasm is well-circumscribed. Histologically, it is composed of well-differentiated cells resembling cortical fasciculata zone. It is benign.
tjpzoom picture title

Pneumocystis carinii


Disseminated of Pneumocystis carinii has led to splenomegaly, and the masses of exudate produce the lucent areas in spleen seen here with CT scan
tjpzoom picture title

tuberculosis in the adrenal gland


This is a caseating granuloma of tuberculosis in the adrenal gland. Tuberculosis used to be the most common cause of chronic adrenal insufficiency. Now, idiopathic (presumably autoimmune) Addison's disease is much more often the cause for chronic adrenal insufficiency.
tjpzoom picture title

urothelial carcinoma


Here is another example of urothelial carcinoma that is more aggressive and is invading into the renal parenchyma, causing obstruction of pelvis and calyces to produce hydronephrosis. Hematuria is a frequent presenting symptom
tjpzoom picture title

nodular glomerulosclerosis


This is a PAS stain of nodular glomerulosclerosis (Kimmelstiel-Wilson disease) in a patient with long-standing diabetes mellitus. Note also the markedly thickened arteriole at the lower right which is typical for the hyaline arteriolosclerosis that is seen in diabetic kidneys as well.
tjpzoom picture title

Phase contrast of Bacillus subtilis


Long rods with a diameter < 0.9 µm. There are no granula in the cells. The spores are ellipsoidal and cause no swelling of the sporangium. Many extracellular spores are seen in this preparation. Motile
tjpzoom picture title

pheochromocytoma


Microscopically, a pheochromocytoma is composed of large cells that are pink to mauve and arranged in nests with capillaries in between. Remember 10% when you think of a pheochromocytoma: 10% are bilateral, 10% are in children, 10% are malignant.
tjpzoom picture title

Acinetobacter calcoaceticus


Gram-negative rods that have a tendency to develop a coccal morphology and become Gram-positive in older cultures
tjpzoom picture title

Gram stain of Escherichia coli


: Gram-negative rods with parallel sides and rounded ends
tjpzoom picture title

T. mentagrophytes 40x


T. mentagrophytes
tjpzoom picture title

Dicrocoelium dendriticum egg 40x


Dicrocoelium dendriticum egg
tjpzoom picture title

Gram stain of Branhamella ovis


Gram-negative cocci
tjpzoom picture title

Granular Casts


Granular casts, as the name implies, have a textured appearance which ranges from fine to coarse in character. Since they usually form as a stage in the degeneration of cellular casts, the interpretation is the same as that described previously.
tjpzoom picture title

CMV


CMV can often be disseminated and involve a variety of organs, though the degree of organ failure from such involvement varies greatly. Seen here is a characteristic inclusion in liver
tjpzoom picture title

T.schoenleinii 40x


T.schoenleinii
tjpzoom picture title

Trypanosoma 100x


Trypanosoma
tjpzoom picture title

Normal Bone Marrow: PERIODIC-ACID SCHIFF (PAS) REACTION


Reaction product: red granules where glycogen is present Occurrence: Neutrophils: positive diffuse reaction from the stage of promyelocyte (weak positive) to segmented forms (strong positive) Basophils: numerous granules Eosinophils: positive diffuse reaction in the cytoplasm Monocytes: fine granules Lymphocytes: negative reaction, granules are rarely present in normal lymphocytes. Erythroblasts: negative Megakaryocytes: diffuse reaction or small granules in the cytoplasm Staining: PAS method Comment: In normal bone marrow diffuse positive PAS reaction is visible in megakaryocyte and mature neutrophils (especially segmented neutrophils). Magnification: x 500
tjpzoom picture title

chronic vascular rejection of a renal transplant


This is chronic vascular rejection of a renal transplant, which has a poor prognosis. Note the thickened arteries with intimal fibrosis and chronic inflammation. These changes gradually occur over months in affected patients
tjpzoom picture title

multicystic dysplastic kidney


A multicystic dysplastic kidney (also known as cystic renal dysplasia) has been sectioned to reveal the variably sized cysts that replace the renal parenchyma. In this case, the disease was unilateral and presented in infancy as a mass lesion which was removed surgically. Even with one kidney, there is enough renal reserve capacity to live a normal life
tjpzoom picture title

acute renal infarction


This is an acute renal infarction. Note the wedge shape of this zone of coagulative necrosis resulting from loss of blood supply with resultant tissue ischemia that produces the pale infarct. The small amount of blood supply from the capsule supplies the immediate subcortical zone. The remaining cortex is congested, as is the medulla
tjpzoom picture title

nutmeg pattern


Microscopically, the nutmeg pattern results from congestion around the central veins, as seen here. This is usually due to a "right sided" heart failure
tjpzoom picture title

Trichothecium 40x


Trichothecium
tjpzoom picture title

medullary fibroma


This small round white nodule in the medulla is an incidental autopsy finding known as a medullary fibroma, also called a renomedullary interstitial cell tumor, a designation larger in size than its importance. They are generally 0.5 cm in size or less and are not associated with any renal diseases
tjpzoom picture title

M. Gypseum 40x


M. Gypseum
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
1
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

پیاده سازی و اجرا : پریسان  

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت جامع علوم آزمایشگاهی و پزشکی فاسکو محفوظ است ©

تومورمارکرها, سکته مغزی, هماتولوژی, کواگولاز, WBC, بورونتي, گامت, تقویت, قلب و عروق, تب خونریزی‌دهنده کریمه, ترنس, مسموميت, سیتوزبه, فرمول FlhD4C2, درد شکم, Pneumocystis, استروژن, گيمسا, گلومرولي, اختلال چرخه تقسیم سلولی, پروتئین A استافیلوکوک نشان دار, کونژوگه, علل افزايش وزن مخصوص ادرار, كلرومتري, تزریق, گرمایی, دکتر مصطفی پریدار, آنتی‌هیستامین, پلی‌پپتیدهای, آفلاتوکسین B 1, جراحی‌های زیبایی, تنقلات مفید برای قلب, نمونه‌هاي, آپولو, دستياران, لوتئين, میکروسکوپی, تیرویید, ماركرها, شیستوزوما مامانسونی, ژن CDKN2A که مخفف Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, كلسیم, باکتریوم, لنفوپروليفراتيو, لیکوپن‌ها, آنزيم‌هاي, خون شناسی , ساکاریدی, كشت, Cr, میکروسکوپ, هیومن, گویچه‌ها, ايمونوگلوبولين, رتینو, هيپوكروم, میلوفیبروز, ویروسپس, آزمايش, بیماری کرایوگلوبولینیمیا, سرم‌هاي, آرامش‌بخش, بتاکارتن, ساوت‌همپتون, سولفوریک, Herpes Simplex, لیکوپن‌های, cyanomethemoglobin, ویروس, پلاکت‌ها,