گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

M. canis 40x


M. canis
tjpzoom picture title

multiple large cysts in the liver parenchyma


This transverse CT scan of the liver demonstrates multiple large cysts in the parenchyma, consistent with polycystic change in the liver of a patient with dominant polycystic kidney disease
tjpzoom picture title

Vulvar epithelium dysplasia


Dysplasias may also involve the vulvar epithelium, seen here at the right with overlying hyperkeratosis (producing an area of leukoplakia), with more normal (but atrophic) keratinizing squamous epithelium at the left. Most cases of vulvar intraepithelial neoplasia (VIN) do not progress to invasive cancer. Many are multicentric, and some occur in association with cervical or vaginal carcinoma.
tjpzoom picture title

Human immunodeficiency virus


Human immunodeficiency virus, viral particles are seen at low magnification adjacent to the cell surface in this electron micrograph
tjpzoom picture title

ERYTHROBLASTS IN THE BLOOD


Definition: Cells with dark, condensed nucleus, morphology like in the bone marrow Occurrence in blood: normally not present. Present only in the blood of newborn children. Comment: An early polychromatophilic erythroblast is present in the blood. Also several ovalocytes and microcytes are present. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Phase contrast-numerous chain of Bacillus cereus


Numerous short Bacillus cereus chains. The cells contain spores.
tjpzoom picture title

acute renal infarction


This acute renal infarction is pale, typical of coagulative necrosis. It is roughly wedge-shaped. Renal infarctions usually result from embolization of cardiac valvular vegetations or a portion of cardiac mural thrombus. Sometimes a renal arterial vasculitis can lead to infarction
tjpzoom picture title

T.Schoenleinii 40x


T.Schoenleinii
tjpzoom picture title

kidney in a patient with ADPKD


304) This kidney in a patient with ADPKD weighed 3 kilograms! This disease is inherited with an autosomal dominant pattern, so the recurrence risk in the family is 50%. The cysts are not usually present at birth, but develop slowly over time, so the onset of renal failure occurs in middle age to later adult life
tjpzoom picture title

Mycobacterium avium complex


6- Mycobacterium avium complex (MAC) with acid fast stain often has the characteristic appearance shown here with numerous mycobacteria filling macrophages. Such macrophages may be distributed diffusely or in clusters
tjpzoom picture title

Lymphoblasts in bone marrow


Size of the cell: 10 - 15 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: blue Granularity: not present Nucleus' shape: round or slightly oval Type of chromatin: homogenous, condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: high or very high Nucleoli: invisible, sometimes hardly visible, small, single nucleous Occurrence: blood: 25 - 40 % marrow: 5 - 20 % Comment: The arrow indicates one of several lymphocytes. Also cells of maturing granulopoiesis and erythyropoiesis series are seen. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. lymphocyte 2. pycnotic normoblast 3. polychromatic normoblast 4. myeloblast 5. promyelocyte 6. neutrophil myelocyte 7. neutrophil metamyelocyte 8. band neutrophil.
tjpzoom picture title

Trypanosoma 100x


Trypanosoma
tjpzoom picture title

Bacillus cereus


Large colonies with an almost regular margin
tjpzoom picture title

benign cyst in an ovary


Here is a benign cyst in an ovary. This is probably a follicular cyst. Occasionally such cysts may reach several centimeters in size and, if they rupture, can cause abdominal pain
tjpzoom picture title

Enterobius vermicularis female 40x egg


Enterobius vermicularis female
tjpzoom picture title

CMV


CMV inclusions in lung are seen here microscopically. A cell can have more than one inclusion
tjpzoom picture title

entamoeba coli (T) 100


entamoeba coli
tjpzoom picture title

Corynebacterium renale


Small to medium sized yellowish colonies General characteristics: Gram-positive, pleomorphic rods. Catalase-positive and oxidase-negative. Attacks sugars fermentatively. Non-motile
tjpzoom picture title

endometrial cavity


In the upper fundus of the uterus protruding into the endometrial cavity is a nodule that proved to be a leiomyoma. Thus, this is a submucosal leiomyoma. Such benign smooth muscle tumors of the myometrium are very common, perhaps 1 in 5 women has one. They may be the cause of irregular bleeding if placed submucosally, as seen here, or if large.
tjpzoom picture title

MONOBLAST


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, usually light Granularity: without granules or a few, azurophilic, fine granules Nucleus' shape: oval, round, sometimes irregular Type of chromatin: coarse chromatin or clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, medium or large size, brighter than chromatin, 1 to 3. Occurrence: blood: not present marrow: < 1 % Comment: In the picture a monoblast is depicted. Also numerous other maturating cells of granulopiesis are present. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. myeloblast 2. promyelocyte 3. neutrophil myelocyte 4. proerythroblast 5. pycnotic normoblast 6. polychromatic normoblast 7. band neutrophil
tjpzoom picture title

papillary carcinoma


Sectioning through a lobe of excised thyroid gland reveals papillary carcinoma. This neoplasm can be multifocal, as seen here, because of the propensity to invade lymphatics within thyroid, and lymph node metastases are common. The larger mass is cystic and contains papillary excresences. These tumors most often arise in middle-aged females.
tjpzoom picture title

AMA


Primate stomach: antibodies against mitochondria. With urea-pretreatment (top) and without urea-pretreatment bottom
tjpzoom picture title

the immune deposits of post-infectious glomerulonephritis


By electron microscopy, the immune deposits of post-infectious glomerulonephritis are predominantly subepithelial, as seen above with electron dense subepithelial "humps" above the basement membrane and below the epithelial cell. The capillary lumen is filled with a leukocyte demonstrating cytoplasmic granules. Another example is shown below illustrating the subepithelial deposits
tjpzoom picture title

T. Mentagrophytes 40x


T. Mentagrophytes
tjpzoom picture title

Uterus


This uterus has been opened anteriorly through cervix and into the endometrial cavity. High in the fundus and projecting into the endometrial cavity is a small endometrial polyp. Such benign polyps may cause uterine bleeding.
tjpzoom picture title

The tubular vacuolization and tubular dilation


270) The tubular vacuolization and tubular dilation here is a result of the toxic effect of ethylene glycol poisoning. This is representative of acute tubular necrosis (ATN), which has many causes. ATN resulting from toxins usually has diffuse tubular involvement, whereas ATN resulting from ischemia (as in profound hypotension from cardiac failure) has patchy tubular involvement
tjpzoom picture title

a kidney with much more advanced hydronephrosis


Here is a kidney with much more advanced hydronephrosis in which there is only a thin rim of remaining renal cortex. Such a kidney is non-functional and a source for ongoing infection. If this process is unilateral, then the problem originates from the ureteral orifice up to the pelvis. In this case, a large "staghorn" calculus (so named because the prominent projections of the stone into the calyces resemble deer antlers) was present that filled up the pelvis and calyceal system. If this process were bilateral, then the problem would originate in the bladder trigone or urethra (or the prostate around the urethra) or some process (such as a large neoplasm) that could impinge on both ureters
tjpzoom picture title

GIANT PLATELET


Size of the cell: > 6 m Shape of the cell: round or oval, with irregularly jagged margin Colour of cytoplasm: blue Granularity: fine, violet granules filling central area of platelet. Thin margin without granules on the periphery of the cell Occurrence: only single giant platelets are encountered in normal blood film Comment: Giant platelets with normal granulation. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

nephrosclerosis and nodular glomerulosclerosis of the kidneys


In this case, severe atherosclerosis in a patient with diabetes mellitus led to severe aortic atherosclerosis with renal arterial stenosis as well as nephrosclerosis and nodular glomerulosclerosis of the kidneys. The end stage renal disease was treated with renal transplantation. The transplant kidney is placed in the pelvis because this is technically easier and there is usually no point in trying to remove the native kidneys. In this case, the patient developed chronic rejection and that is why focal hemorrhages are seen in the kidney that is slightly swollen. A radiographic study would show decreased renal blood flow in the transplant kidney
tjpzoom picture title

cystine crystals


These cystine crystals are shaped like stop signs. Cystine crystals are quite rare
tjpzoom picture title

Cast Compilation


The image below represents different casts seen in urine at the same magnification and lighting. Shown are hyaline, fatty, granular and waxy casts. Hyaline casts can be quite difficult to see in wet preparations of urine sediments with light microscopy, even with the condenser of the microscope racked down. They are much easier to visualize using phase contrast, however phase is usually not available on most microscopes. They become more visible with regular light microscopy if fat sticks to the protein matrix (Tamm-Horsfall mucoprotein) that makes up the hyaline cast (image B) or particulate material from degenerating cells is present within the cast matrix (image C). Cellular casts have distinct cells within the protein matrix - if the cells are of epithelial origin (i.e., not WBCs or RBCs), they are called epithelial casts (images D and E). As cells within the protein cast matrix break down, the cast becomes coarsely (image E and F) then finely granular (image G). Waxy casts are th
tjpzoom picture title

multicystic dysplastic kidney


The microscopic appearance of a multicystic dysplastic kidney (cystic renal dysplasia, or Potter type II) is characterized by large cysts lined by flattened cuboidal epithelium and an intervening parenchyma that is fibrotic with islands of bluish cartilage and rare glomeruli
tjpzoom picture title

Trichocephalus egg 40x


Trichocephalus egg
tjpzoom picture title

microadenoma of the anterior pituitary


This is a microadenoma of the anterior pituitary. Such microadenomas may appear in 1 to 5% of adults. These microadenomas rarely have a significant hormonal output that leads to clinical disease.
tjpzoom picture title

scattered small cysts of kidney


These adult kidneys are about normal in size but have a few scattered small cysts, none of which is over 2 cm in size. This is cystic change associated with chronic renal dialysis
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
1
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

پیاده سازی و اجرا : پریسان  

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت جامع علوم آزمایشگاهی و پزشکی فاسکو محفوظ است ©

دندانپزشکی, تزریق‌شدنی،, میکروب, نوترن بلارت, کالچرهای, آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور, علائم توکسیک و الرژیک روده ای, ترس های بیهوده, فرواکسیداز, سوماتیک, روش نفلومتری و توربیدومتری, كيت هاي هپاتيت, مونوسیت, نشان‌دار, Dizziness, رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان, استرلیزاسیون, گلومرولي, هموگلوبین, آپوپروتئین, لاکتوباسیلوس, تفسیر, اخبار آزمایشگاهی, ساکاریدی, ویسکوزیته, هموگلوبین, گلبولهای سفید, رنگ فوشین, درماتوفیتهای, مصرف کاهو, کلاسيک, Basophilic, ایمونوگلوبولین, پروستات, عامل سرطان زای, والپورات, Sandwich, كيت‌هاي الايزا, كيت‌هاي الايزا, توبول, آنتی بیوتیک کلروامفینیکل , شركت تحقيقاتي توليدي فارمد آوران سبز , سرطان ها, استروئيد, متاپلازی, كلمبيا, WIDTH, ويتامين, ویتامین D3 (کوله کلسیفرول), انکولوژی, میکروارگانیسم, مویرگهاست, آنتاگونیستی, میکروسکوپ, متقاضیان, واکوئل, نشاندهنده سلامت پاسخ ايمني, نوکلئوتید, آزمایشگاه کرایوگلوبولین , آنيزوسايتوزيس, مونوسیتها, کرستالهای, كلاميديا, بومن, LabTestOnline, هفته ام اس, اسامی دانشجویان نمونه دانشگاه های علوم پزشکی, هماتولو‍‍‍زي, انکلزیون, میکروسپورا,