گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

Plasma cell in peripheral blood


Size of the cell: 15 - 20 mm Shape of the cell: oval Colour of cytoplasm: deep-blue with big perinuclear halo, sometimes single vacuole is present Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 3% Comment: Plasma cell in blood with typical perinuclear halo, which is a sign of cell maturation. Also a neutrophil metamyelocyte is present. Erythrocytes are not suitable for making an assessment. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Tyrosine


Tyrosine crystals are usually seen as fine brownish needles. These can be associated with severe liver disease in humans, but they are very rarely seen in domestic animals
tjpzoom picture title

PROMONOCYTE


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: light, grey-blue Granularity: without granules or a few, azurophilic, fine granules Nucleus' shape: usually irregular Type of chromatin: coarse chromatin or clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate Nucleoli: hardly visible, medium or large size; brighter than chromatin, 1 to 3. Occurrence: blood: not present marrow: < 1 % Comment: The arrow indicates a promonocyte with distinct nucleolus. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. myeloblast 2. lymphocyte 3. proerythroblast 4. basophilic normoblast 5. polychromatic normoblast 6. pycnotic normoblast 7. neutrophil myelocyte 8. neutrophil metamyelocyte 9. band neutrophil
tjpzoom picture title

Micronodular cirrhosis


Micronodular cirrhosis is seen along with moderate fatty change. Note the regenerative nodule surrounded by fibrous connective tissue extending between portal regions
tjpzoom picture title

T. rubrum


T. rubrum
tjpzoom picture title

parenchyma is replaced by large cysts


The cut surfaces of these kidneys in a patient with ADPKD reveal that the parenchyma is replaced by large cysts. Note how large these kidneys are in relation to the normal sized transplanted kidney
tjpzoom picture title

Phase contrast of Corynebacterium pseudotuberculosis


Small, irregular rods, some of them club formed. Non-motile
tjpzoom picture title

Early secretory endometrium


Here is early secretory endometrium. The appearance with prominent subnuclear vacuoles in cells forming the glands is consistent with post-ovulatory day 2. The histologic changes following ovulation are quite constant over the 14 days to menstruation and can be utilized to date the endometrium.
tjpzoom picture title

acute tubulointerstitial cellular rejection of a renal transplant


Seen here is acute tubulointerstitial cellular rejection of a renal transplant. This can occur days to months to years following transplantation. Both CD4 and CD8 lymphocytes participate in this rejection reaction. The immunosuppressive drugs such as cyclosporine given to counteract the rejection may lead to nephrotoxicity with similar changes as well
tjpzoom picture title

Listeria monocytogenes


Gram-positive short rodes with rounded ends. Some cells may be curved
tjpzoom picture title

Aspergillusis 100x


Aspergillusis
tjpzoom picture title

hereditary hemochromatosis


The Prussian blue iron stain reveals extensive hepatic hemosiderin deposition microscopically in this case of hereditary hemochromatosis (HH). Note that there is also cirrhosis. Excessive iron deposition in persons with HH can affect many organs, but heart (congestive failure), pancreas (diabetes mellitus), liver (cirrhosis and hepatic failure), and joints (arthritis) are the most severely affected
tjpzoom picture title

Vivax 100x


Vivax 100x
tjpzoom picture title

papillary carcinoma


Sectioning through a lobe of excised thyroid gland reveals papillary carcinoma. This neoplasm can be multifocal, as seen here, because of the propensity to invade lymphatics within thyroid, and lymph node metastases are common. The larger mass is cystic and contains papillary excresences. These tumors most often arise in middle-aged females.
tjpzoom picture title

recessive polycystic kidney disease


The gross appearance of kidneys with recessive polycystic kidney disease (RPKD) is shown here. The bilaterally and symmetrically enlarged kidneys displace the abdominal contents anteriorly and to the side. The descending colon runs over the surface of the left kidney
tjpzoom picture title

AGRANULAR NEUTROPHIL


Occurrence in blood: normally not present Comment: Granulesless segmented neutrophil. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Trypanosoma 100x


Trypanosoma
tjpzoom picture title

AMA


Pattern cytoplasmic. AMA-M2?
tjpzoom picture title

nephrosclerosis and nodular glomerulosclerosis of the kidneys


In this case, severe atherosclerosis in a patient with diabetes mellitus led to severe aortic atherosclerosis with renal arterial stenosis as well as nephrosclerosis and nodular glomerulosclerosis of the kidneys. The end stage renal disease was treated with renal transplantation. The transplant kidney is placed in the pelvis because this is technically easier and there is usually no point in trying to remove the native kidneys. In this case, the patient developed chronic rejection and that is why focal hemorrhages are seen in the kidney that is slightly swollen. A radiographic study would show decreased renal blood flow in the transplant kidney
tjpzoom picture title

end stage renal disease


The end result of many renal diseases -- whether they are renal vascular diseases, glomerulonephritis, or chronic pyelonephritis--is end stage renal disease (ESRD). In ESRD, the kidneys are small bilaterally, as shown here. This condition is associated with chronic renal failure, and the patient's blood urea nitrogen (BUN) and serum creatinine continue to increase. Chronic renal failure can be treated by dialysis or by kidney transplantation, as shown here
tjpzoom picture title

Corynebacterium renale


Bovine kidney with inflammation (hyperaemia and purulent exudation) of the pelvis and papillae.
tjpzoom picture title

Enterococcus faecalis


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. There is a narrow green zone around the colonies. This 'greening' is caused by the accumulation of hydrogen peroxide converting the haemoglobin to methaemoglobin in the agar. Sometimes the 'greening' may be absent because the bacterium can produce pseudocatalase
tjpzoom picture title

Renal cell carcinomas


Renal cell carcinomas have a tendency to invade into the renal vein, as shown here at the white arrow in a resected kidney surrounded by adipose tissue. They may even crawl up the vena cava and into the heart, but even these can be removed! Here, the tumor extended up the vena cava and occluded the adrenal vein, leading to hemorrhagic adrenal infarction in the adrenal at the top of the specimen. Renal cell carcinomas may invade through the renal capsule. Renal cell carcinomas may metastasize to odd locations, and about a fourth of them first present as metastatic lesions
tjpzoom picture title

Gram stain of Campylobacter


Gram-negative, very slender, curved rods, which can be S, seagull or spiral shaped
tjpzoom picture title

NEUTROPHILS - TOXIC GRANULATION


Granularity: thick granules, more eosinophilic stained than typical neutrophilic granularity. Single granules with a tendency to aggregate. Occurrence in blood: normally not present Comment: Segmented neutrophil leucocytes with very abundant toxic granularity. Platelets not rich in granules. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Toxoplasma gondii 100x cyste


Toxoplasma gondii 100x cyste
tjpzoom picture title

Type I is RPKD, type II is multicystic dysplastic kidney


You may see references to polycystic kidney disease that include Potter's classification. Type I is RPKD, type II is multicystic dysplastic kidney, type III is dominant polycystic kidney disease (DPKD), and type IV is cystic change with congenital urinary tract obstructions
tjpzoom picture title

Fatty Casts


Fatty casts are identified by the presence of refractile lipid droplets. The background matrix of the cast may be hyaline or granular in nature. Often, they are seen in urines in which free lipid droplets are present as well. Fatty casts are the most common type seen in cat urines. Interpretation of the significance of "fatty" casts should be based on the character of the cast matrix, rather than on the lipid content per se. Pictured here is a fatty cast with a hyaline matrix. Also notice the free lipid droplets in the background. Such droplets are most commonly seen in feline urine. As an isolated finding, lipiduria is seldom of clinical significance.
tjpzoom picture title

Fusobacterium necrophorum A


Correct name: Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum. This culture has been grown anaerobically on Viande-Levure medium with 5% blood for 48 hours. The colonies are medium to large sized and have a 'granular' surface General characteristics: Gram-negative rods. Catalase- and oxidase-negative. Attacks sugars fermentatively. Obligately anaerobic. Non-motile
tjpzoom picture title

hepatocellular carcinoma


The malignant cells of this hepatocellular carcinoma (seen mostly on the right) are well differentiated and interdigitate with normal, larger hepatocytes (seen mostly at the left)
tjpzoom picture title

Myeloblast


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, without distinct perinuclear halo or with extended perinuclear halo Granularity: nongranular cytoplasm or a few thick azurophilic granules Nucleus' shape: usually oval, sometimes irregular, rarely round Type of chromatin: fine, with reticular appearance Nuclear/cytoplasmic ratio: high or relatively high Nucleoli: visible, medium or large size 1 to 4; brighter than chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: Early myeloblast with very high cytoplasm - nucleus ratio, without granules. In the picture there are numerous other cells representing next stages of maturation of the series of granulopoiesis. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. myeloblast 2. promyelocyte 3. neutrophil myelocyte 4. neutrophil metamyelocyte 5. band neutrophil 6. segmented neutrophil 7. pycnotic normoblast 8. polychromatic normoblast 9. basophilic normoblast 10.
tjpzoom picture title

normal glomerulus


This is a normal glomerulus by light microscopy. The glomerular capillary loops are thin and delicate. Endothelial and mesangial cells are normal in number. The surrounding tubules are normal. Life is good
tjpzoom picture title

BASOPHILIC (EARLY) NORMOBLAST


Size of the cell: 13-18 mm Shape of the cell: round, sometimes deformed by surrounding cells Colour of cytoplasm: dark blue Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: dark, start of condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: not visible Occurrence blood: not present marrow: 1 - 7 % Comment: The early basophilic erythroblast, which chromatin begins to show the first signs of maturation and cytoplasm does not contain visible perinuclear halo. Besides that, nine other erythroblasts at different stages of maturation are seen. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. polychromatic normoblast 2. pycnotic normoblast 3. neutrophil myelocyte 4. neutrophil metamyelocyte 5. band neutrophil 6. lymphocyte 7. megakaryoblast 8. eosinophil
tjpzoom picture title

Citrobacter


Medium sized, smooth, grey colonies, which cause no alteration of the blood. General characteristics: Gram-negative rods. Catalase-positive and oxidase-negative. Attacks sugars fermentatively and gas is produced. Motile. Mesophile
tjpzoom picture title

Vivax 100x Ameboid


Vivax 100x Ameboid
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


biochemistry.virology 1393/01/11
1
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

biochemistry.virology
1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

پیاده سازی و اجرا : پریسان  

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت جامع علوم آزمایشگاهی و پزشکی فاسکو محفوظ است ©

الکتروفورز, پاتولوژیک, تشخيص, تومورشناسی, کراتینین, سلولی, چاقی, دیونیزه, نانودارو, بیماری, آنتی‌ژن, هنسله, سرطانی, ديفتري, آنمی, سلولهای, شانزدهمین جشنواره کشوری رازی, هليكوباكترپيلوري, نوتروفیلها, Observational, گلیکو, سكومها, پروفسور علی اکبر صبوری, لپتین, اسپرو باکتری, آنالیز, اسلاید, مالاریا, توده, آزمایشگاه, روغن, ويروس, ستونهای, اریتراسما, علوم ازمایشگاهی, آزمایشگاهی, آشكارسازي, روبین, آزمايشگاه‌هاي, DNA, کست, تزریق, فیزیولوژیکی, زگیل, آرام‌بخش, هماتولوژي, تخمدان, اسمیر, MHC, ربات EcoBot III, اتوایمون تیروئید, غدد, کاریوتایپ, باسيل, WBC, پروتئین های شوک حرارتی, علوم آزمایشگاهی, اعتباربخشی, کمپلمان, سبزیجات, لکوسیتها, متخصص, همکاران آزمایشگاهی, منوکلنال, هموگلوبين, پروتئاز, بیکربنات, پروتئینی, پرمنگنات, زنبورعسل,