گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

Vivax 100x Schizonte


Vivax 100x Schizonte
tjpzoom picture title

MEGAKARYOBLAST


Size of the cell: 20 - 30 m Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: deep blue Granularity: not present Nucleus' shape: round, oval or slightly irregular Type of chromatin: dark, homogenous Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: usually not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 0.1 % Comment: A megakaryoblast is seen in the picture. There are also promyelocytes, myelocytes, segmented neutrophil, monocytes, plasmocyte and erythroblasts. similar stage of maturation. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000 1. megakaryoblast 2. monocyte 3. promyelocyte 4. neutrophilic myelocyte 5. segmented neutrophil 6. intermediate erythroblast 7. late erythroblast 8. plasma cell
tjpzoom picture title

EBV-CA


high-avide Ab against EBV-CA; without urea(left); with urea(right)
tjpzoom picture title

Type I is RPKD, type II is multicystic dysplastic kidney


You may see references to polycystic kidney disease that include Potter's classification. Type I is RPKD, type II is multicystic dysplastic kidney, type III is dominant polycystic kidney disease (DPKD), and type IV is cystic change with congenital urinary tract obstructions
tjpzoom picture title

ANULOCYTE


Definition: Erythrocytes with a large area of central pallor with distinctive border between pallor and cytoplasm. They occur due to lowered hemoglobin concentration or as an artefact. Occurrence in blood: < 5% of erythrocytes in normal blood Comment: The arrow indicates one of three anulocytes present in the picture. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

autosomal recessive polycystic kidney disease


Here is a cut section of a kidney with autosomal recessive polycystic kidney disease (ARPKD). Note that the cysts are fairly small but uniformly distributed throughout the parenchyma so that the disease is usually symmetrical in appearance, with both kidneys markedly enlarged. The recurrence risk for this disease is, of course, 25% because of the autosomal recessive inheritance pattern. Affected babies usually do not survive long. This disorder is linked to an abnormal fibrocystin protein produced by the PKHD1 gene
tjpzoom picture title

NEUTROPHILS - LEFT SHIFT


Definition: Increased number of the band neutrophils or presence of less mature neutrophils in blood. Occurrence: normally not present Comment: Marked shift to the left in granulopoiesis. Also anisocytosis of erythrocytes. Platelets granulesless. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. segmented neutrophil 2. band neutrophil 3. neutrophil myelocyte 4. promyelocyte 5. eosinophil 6. monocyte
tjpzoom picture title

RBC Cast


RBC Cast
tjpzoom picture title

MEGAKARYOCYTE


Size of the cell: < 100 m Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: pink Granularity: fine pink Nucleus' shape: multilobulated, irregular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 0.5 % Comment: Normal, mature megakaryocyte with pink, fine granular cytoplasm, ready to defragment platelets. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Normal Bone Marrow: SUDAN BLACK B REACTION


Reaction product: green or green-black granules, where the lipids are present Occurrence: Neutrophils: positive reaction from the stage of promyelocyte or myeloblast to segmented neutrophils Basophils: variable reaction, positive or negative Eosinophils: strong positive reaction from the stage of promyelocyte to segmented leucocyte Monocytes: a few fine granules, in some of the cells the reaction may be negative. Lymphocytes, erythroblasts and megakaryocytes do not contain lipids Staining: Sheehan & Storey method Comment: Strongly positive reaction in promyelocyte (indicated by the arrow). Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

infarcts of the liver


At the right are seen several infarcts of the liver. Infarcts are uncommon because the liver has two blood supplies-portal venous system and hepatic arterial system. The infarcts seen here are yellow, with geographic borders and surrounding hyperemia. About half of liver infarcts occur with arteritis, and the remaining half are due to a variety of causes
tjpzoom picture title

dominant polycystic kidney disease


These markedly enlarged kidneys from an adult with dominant polycystic kidney disease (DPKD) show very large cysts that fill the kidneys. A transplanted normal kidney is also present here
tjpzoom picture title

anti-Borrelia afzelii


Autoantibodies against Borrelia afzelii, VlsE (top), Borrelia burgdorferi and OspC bottom
tjpzoom picture title

Hymenolepis nana worm 10x


Hymenolepis nana worm
tjpzoom picture title

Hyaline casts


Hyaline casts, which appear very pale and slightly refractile, are common findings in urine
tjpzoom picture title

T .mentagrophytes 40 x


T .mentagrophytes
tjpzoom picture title

MACROCYTE


Size of the cell: 9 - 12 mm Occurrence in blood: < 10 % of erythrocytes in normal blood Comment: Numerous macrocytes are seen (the size corresponds to the small lymphocyte which is in the middle of the illustration). Also three target cells, a few ovalocytes and normal platelets are seen. Staining: MGG
tjpzoom picture title

BAND NEUTROPHIL


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number Nucleus' shape: semicircular Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: < 5% marrow: 5 - 20 % Comment: Band neutrophil leucocyte contains fine neutrophil granularity. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

alpha-1-antitrypsin (AAT) deficiency


The periportal red hyaline globules seen here with periodic acid-Schiff (PAS) stain are characteristic for alpha-1-antitrypsin (AAT) deficiency. More persons with AAT deficiency are likely to develop chronic obstructive pulmonary disease with panlobular emphysema. The globules are collections of alpha-1-antitrypsin not being excreted from hepatocytes. This may eventually lead to chronic hepatitis and cirrhosis. Liver disease is more likely to occur in children with AAT deficiency, while lung disease occurs in adults
tjpzoom picture title

Plasma cell in peripheral blood


Size of the cell: 15 - 20 mm Shape of the cell: oval Colour of cytoplasm: deep-blue with big perinuclear halo, sometimes single vacuole is present Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 3% Comment: Plasma cell in blood without distinct perinuclear halo. Rouleaux formation is present. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Phase contrast of Clostridium perfringens


Large rods with blunt ends. No spores are seen
tjpzoom picture title

SCHISTOCYTES


Definition: Irregularly shaped erythrocyte. Occurrence in blood: normally not present Comment: The indicated schisocyte is one of six presented in the picture. Also discrete anisocytosis of the erythrocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. schistocyte 2. microcyte
tjpzoom picture title

Taenia saginata int.gravid mature 4x


Taenia saginata int.gravid mature
tjpzoom picture title

Aeromonas hydrophila susp. hydrophila


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. The colonies are surrounded by a wide haemolysis zone
tjpzoom picture title

Multicystic renal dysplasia


Multicystic renal dysplasia is shown here. No normal renal parenchyma is left
tjpzoom picture title

lipchrome


The pale golden brown finely granular pigment seen here in nearly all hepatocytes is lipchrome (lipofuscin). One such deposit within a hepatocyte is marked by the arrow. This is a "wear and tear" pigment from the accumulation of autophagolysosomes over time. This pigment is of no real pathologic importance
tjpzoom picture title

Epithelial Cells


Epithelial Cells
tjpzoom picture title

Clostridium sporogenes


Small to medium sized flat colonies with a raised yellow-grey centre and a flattened periphery ("Medusa head" colony). The colonies are opaque with a matt surface and are adherent to the agar. Clostridium sporogenes is proteolytic and associated with a foul odour. This culture has been incubated anaerobically General characteristics: Gram-positive, large, spore-forming rods. Catalase-negative. Obligately anaerobic. Motile
tjpzoom picture title

multiple irregular bilateral masses


The multiple irregular bilateral masses (many of which show central indentations, or "umbilications", from necrosis) here represent metastases of carcinoma to the kidneys. Kidney is not a usual site for metastases
tjpzoom picture title

multicystic renal dysplasia


Microscopically at low power, multicystic renal dysplasia demonstrates irregular cysts with intervening loose stroma with occasional glomeruli and tubules
tjpzoom picture title

Myeloblast


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, without distinct perinuclear halo or with extended perinuclear halo Granularity: nongranular cytoplasm or a few thick azurophilic granules Nucleus' shape: usually oval, sometimes irregular, rarely round Type of chromatin: fine, with reticular appearance Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: visible, medium or large size 1 to 4; brighter than chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: Myeloblast in the blood and two band neutrophilic leucocytes. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

T. mentagrophytes


T. mentagrophytes
tjpzoom picture title

Gram stain of Branhamella ovis


Gram-negative cocci
tjpzoom picture title

acute salpingitis


A remnant of tubal epithelium is seen here surrounded and infiltrated by numerous neutrophils. This is acute salpingitis. Neisseria gonorrheae was cultured
tjpzoom picture title

SEGMENTED NEUTROPHILS


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number granulation Nucleus' shape: lobulated (normally less than 5 lobes) Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 40 - 75 % marrow: 5 - 20 % Comment: Segmented neutrophil leucocyte with specific medium granularity. Staining: MGG Magnification: x 1000
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

 

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت فاسکو محفوظ است © 2015

آپاتیت, سازمان نظام پزشکی ایران, ساختمان دندان , تیروزونومی, هیپوتالاموس, هیدروکسیل, میلوم, marrow, هموتائورین, PTCC, Homogeneous, مانیتول, جذب ویتامینهای محلول در چربی, هموگلوبين, polymerase, Persianagulfo, platelet, كيت هاي آزمايشگاهي الايزا, هلیکوباکتر, فوق تخصص, سیفیلیس, اگزالات, رشته علوم آزمایشگاهی, سرطان معده, الایزای, میکروسکوپ, واژینالیس, نایسریا, نيپاويروس, ماکروسیتوز, ترانسپورت, Methods for Estimation of PCR Amplification Efficiencies, آناتومی گلومرول و کپسول بومن, آلرژی‌ها, هپاتیت, Thermo, سيروز, اکینوسیت, preparation, مویرگهای, ایمونوگلوبولین‌های, پماد هیدروكورتیزون, آمنوره, سم اپسيلون, ارگانیزم, آلانین, فاگوسيتوز, ویروس, سانتریولها, ريسك مرگ و مير, پولیپ معده, آووکادو, خارش و سوزش, میکروسکوپی, هلیکو باکتر پیلوری, میکروسکوپ, نوتروفیلها, نیترات, ناشتایی, فيزيولوژي, TIBC, تبریکات علوم آزمایشگاهیان, سلول بنیادی میلوئیدی, کپکهای مخاطی, آزمایشگاه‌ سم‌شناسی, Fasciola, كروموزمي, كاريوزوم كوچك , هموگلوبین, میکرو,