گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

T. rubrum


T. rubrum
tjpzoom picture title

ANA-AMA-ASMA


HEp-2 cells: anti-nuclear dots. Primate liver: anti-LSP. Rat kidney: AMA. Rat liver: ANA. Rat stomach: ASMA. VSM47: Anti-actin
tjpzoom picture title

extrahepatic biliary atresia


This 3 month old child died with extrahepatic biliary atresia, a disease in which there is inflammation with stricture of hepatic or common bile ducts. This leads to marked cholestasis with intrahepatic bile duct proliferation, fibrosis, and cirrhosis. This liver was rock hard. The dark green color comes from formalin acting on bile pigments in the liver from marked cholestasis, turning bilrubin to biliverdin
tjpzoom picture title

Herpes simplex virus


Herpes simplex virus, seen here in the esophagus, infects the squamous epithelium and manifests with multinucleated cells and inclusions
tjpzoom picture title

Staphylococcus aureus


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. The colonies are surrounded by an inner zone of complete haemolysis (delta-toxin) and an outer zone of incomplete haemolysis caused by beta-toxin. The margin of the beta-haemolysis is sharp. General characteristics: Gram-positive cocci that occur in pairs, tetrads or clusters. Catalase-positive. Attacks sugars by fermentation. Non-motile
tjpzoom picture title

glomerulus in a patient with focal segmental glomerulosclerosis


This trichrome stain of a glomerulus in a patient with focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) demonstrates blue collagen deposition. FSGS accounts for about a sixth of cases of nephrotic syndrome in adults and in children
tjpzoom picture title

Taenia saginata mature 4x


Taenia saginata mature
tjpzoom picture title

T .mentagrophytes 40 x


T .mentagrophytes
tjpzoom picture title

T. verrucosum 40x


T. verrucosum
tjpzoom picture title

uric acid crystals in the interstitium


Chronic urate nephropathy leads to deposition of uric acid crystals in the interstitium, forming tophi with surrounding foreign body inflammation, mononuclear cell infiltrates, and fibrosis. The long, needle-shaped crystals form the pale mass shown here at high magnification. Patients with hyperuricemia may also have nephrolithiasis with uric acid stones
tjpzoom picture title

PROMYELOCYTE


Size of the cell: 15 - 30 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: light-blue, with distinct halo Granularity: thick, azurophilic abundant or very abundant Nucleus' shape: oval Type of chromatin: start of condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate, low or very low Nucleoli: visible, medium or large size, brighter than chromatin, 1-2. Sometimes not visible. Occurrence: blood: not present marrow: < 5 % Comment: The arrow indicates one promyelocyte, which is the only promyelocyte in the field. The nearby large cell of the granulopoiesis series is not a completely differentiated promyelocyte (lack of perinuclear zone, and not abundant granules). Staining: MGG Magnification: x 1000 1. neutrophil myelocyte 2. neutrophil metamyelocyte 3. band neutrophil 4. segmented neutrophil 5. plasmocyte 6. eosinophil 7. megakaryoblast
tjpzoom picture title

EOSINOPHILIC PROMYELOCYTES


Size of the cell: 15 - 30 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: light-blue with distinct halo, covered by eosinophilic granules Granularity: very abundant, particularly eosinophilic granules; sometimes azurophilic granules are visible. Nucleus' shape: oval Type of chromatin: start of condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: visible, medium or large size, brighter than chromatin, 1-2, sometimes undiscernible Occurrence blood: not present marrow: < 1 % Comment: Very immature cell of eosinophilic lineage (early promyelocyte) with two types of granules is present in the centre of the picture. Besides, promyelocytes, early neutrophilic myelocytes, bands and a segmented neutrophil, lymphocyte and erythroblasts. Staining: Pappenheim Magnification: x 1000 1. eosinophilic promyelocyte 2. promyelocyte 3. early neutrophilic myelocyte 4. band neutrophil 5. segmented neutrophil 6. intermediate erythroblast 7. late erythroblast
tjpzoom picture title

CMV


Immunoperoxidase staining may reveal CMV in some cases where the inclusions are not numerous or characteristic
tjpzoom picture title

hereditary hemochromatosis


The Prussian blue iron stain reveals extensive hepatic hemosiderin deposition microscopically in this case of hereditary hemochromatosis (HH). Note that there is also cirrhosis. Excessive iron deposition in persons with HH can affect many organs, but heart (congestive failure), pancreas (diabetes mellitus), liver (cirrhosis and hepatic failure), and joints (arthritis) are the most severely affected
tjpzoom picture title

pulmonary hypoplasia


Microscopically, pulmonary hypoplasia can be seen as slowed development of the lungs, as well as decreased size of the lungs. The end result is inability to ventilate the baby at birth. Pulmonary hypoplasia is the rate-limiting step to survival with any condition that leads to oligohydramnios
tjpzoom picture title

Phase contrast of Escherichia coli


Short rods with parallel sides and rounded ends. Motile
tjpzoom picture title

corticomedullary junctions


These fetal kidneys (from a gestation estimated at 25 weeks in the second trimester) demonstrate a normal cut surface. Note the pelvis and the calyces. Note the well-defined corticomedullary junctions
tjpzoom picture title

Mycetoma 10x


Mycetoma
tjpzoom picture title

Taenia saginata int.gravid mature 4x


Taenia saginata int.gravid mature
tjpzoom picture title

many budding cells and pseudohyphae of Candida albicans in kidney


This PAS stain of a renal papilla with a portion of transitional lining epithelium at the lower right demonstrates many budding cells and pseudohyphae of Candida albicans. Fungal urinary tract infections are much less common than bacterial infections, but both are likely to be ascending infections, having originated in the lower urinary tract, typically bladder
tjpzoom picture title

Wilms tumor


This is a Wilms tumor that is composed microscopically of nests and sheets of dark blue cells at the left with compressed normal renal parenchyma at the right
tjpzoom picture title

renal cell carcinoma


Cystic change resulting from long-term renal dialysis may rarely give rise to renal cell carcinoma. A large variegated mass is seen here on sectioning of a kidney that has large cysts arranged around the mass
tjpzoom picture title

ACANTHOCYTE


Definition: Erythrocytes with irregular, long, sharply pointed and bent spicules of cytoplasm. Presence of spicules of cytoplasm results in an absence of central pallor. Occurrence in blood: normally not present Comment: In the picture six acanthocytes are shown (two of them indicated by the arrow) and several echinocytes. Also slight microcytosis can be seen. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. acanthocyte 2. burr-cell 3. microcyte
tjpzoom picture title

PROERYTHROBLAST


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: deep blue with perinuclear halo Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: coarse grained Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: hardly visible, relatively large, staining like surrounding chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: The arrow indicates the proerythroblast. Also, there are nine maturing erythroblasts and two plasmocytes, which should be differentiate with basophilic erythroblasts. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. basophilic normoblast 2. polychromatic normoblast 3. pycnotic normoblast 4. plasmocyte 5. eosinophil 6. promyelocyte 7. neutrophil metamyelocyte
tjpzoom picture title

vasculitis of a renal arterial branch


Here is a vasculitis of a renal arterial branch. Lymphocytes are scattered in and around the vessel. This happens to be the classic form of polyarteritis nodosa (PAN), a systemic vasculitis that most often affects the kidneys. The ANCA serology is often negative
tjpzoom picture title

Corynebacterium pseudotuberculosis


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. There is no haemolysis around these colonies, however a beta-haemolytic zone may appear around some strains after incubation for 48-72 hours
tjpzoom picture title

medullary fibroma


This small round white nodule in the medulla is an incidental autopsy finding known as a medullary fibroma, also called a renomedullary interstitial cell tumor, a designation larger in size than its importance. They are generally 0.5 cm in size or less and are not associated with any renal diseases
tjpzoom picture title

Normal Bone Marrow: SUDAN BLACK B REACTION


Reaction product: green or green-black granules, where the lipids are present Occurrence: Neutrophils: positive reaction from the stage of promyelocyte or myeloblast to segmented neutrophils Basophils: variable reaction, positive or negative Eosinophils: strong positive reaction from the stage of promyelocyte to segmented leucocyte Monocytes: a few fine granules, in some of the cells the reaction may be negative. Lymphocytes, erythroblasts and megakaryocytes do not contain lipids Staining: Sheehan & Storey method Comment: Strongly positive reaction in promyelocyte (indicated by the arrow). Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Uterus


This uterus has been opened anteriorly through cervix and into the endometrial cavity. High in the fundus and projecting into the endometrial cavity is a small endometrial polyp. Such benign polyps may cause uterine bleeding.
tjpzoom picture title

Mometrial wall


The thickened and spongy appearing myometrial wall of this sectioned uterus is typical of adenomyosis. There is also a small white leiomyoma at the lower left.
tjpzoom picture title

Schistosoma mansoni male 4x


Schistosoma mansoni male
tjpzoom picture title

Acinetobacter calcoaceticus


Small, grey, smooth colonies that cause no alteration of the blood. This culture has been incubated at 30°C. General characteristics: Gram-negative. Catalase-positive and oxidase-negative. Non-motile (akinetos means unable to move). Attacks sugars by oxidation or not at all. Optimum temperature for growth is 20-30°C. Part of the aerobic psychrotropic spoilage flora of raw foods
tjpzoom picture title

Microfilaria


Microfilariae of Dirofilaria immitis may be seen in the urine sediment in cases of hematuria in microfilaremic dogs. The finding is without significance, other than as an indication of heartworm disease.
tjpzoom picture title

Vivax 100x Ameboid


Vivax 100x Ameboid
tjpzoom picture title

POLYCHROMATIC (INTERMEDIATE) NORMOBLAST


Size of the cell: 10 - 15 mm Shape of the cell: round, sometimes deformed by surrounding cells Colour of cytoplasm: grey Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: dark, distinct condensation Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: 2 - 18 % Comment: Both cells indicated by the arrow are the polychromatophilic cells. Also in the picture 12 other erythroblasts at different stages of maturation are present, including one with divided nucleus. Staining: MGG Magnification: x 1000 1.polychromatic normoblast 2.pycnotic normoblast 3.basophilic normoblast 4.plasmocyte 5.megakarioblast 6.neutrophil metamyelocyte 7.lymphocyte 8.monocyte 9.polychromatic normoblast in division state.
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
1
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

پیاده سازی و اجرا : پریسان  

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت جامع علوم آزمایشگاهی و پزشکی فاسکو محفوظ است ©

هفتمین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران , گرانولهای, CLIA, محلول, هیلکوباکترپیلوری, virucidal, ترامادول, کرستالهای, زخم‌ها و خونريزي گوارشي, میکروب, نوتروفیل, مایکو, کلاین, گلوكز, راديواكتيو, هیدروکسی, تعداد کلنی, RH, سالیسیلات, كاهش كلسترول خون وCRP, پیلوری, نوسان, تروپونین, RDW, پردنیزولون, لنفوسیتیک, ابرقرص جدید , هلیکوباکتر, چاقی, Persiska, ماركرها, تروپونین, كتاب بيوشيمي تاليف دكتر شهبازي ملك نيا, میکروسکوپ, سديمان, هضم و متابولیسم , مضرص(crenated), شیردهی, بتاكاروتن, عفونتهای باکتریایی, علوم آزمايشگاهيان, سیفلیسی, سپتيك, GGT, جلوگیری, هيدروليز, انفولانزا, بيوتكنولوژي, مختصر, گلبولهاي سفيد خون, نوتروفیلها, faecalis, تحقيقاتي, میکروفلورهای, مونگولیسم, گیلبرت, کروموزمهای, BLAST, آزمايش‌, سنبل‌الطیب, آسکاریس, كولون, کراتینین, گلوکورونیداسیون, لنفانژيوگرام‌, مکانیسم, مونومرفیبرین, تشخیص‌های, سارکوئیدوز, لکوسیتها,