گروه بندی اطلس

    اطلس ها
برخی اسلایدها آخرین تفاسیر کاربران
tjpzoom picture title

simple renal cysts


Very common in adult kidneys seen at autopsy are one or several simple renal cysts. These cause no problems
tjpzoom picture title

Nigrospora


Nigrospora
tjpzoom picture title

T.schoenleinii 40x


T.schoenleinii
tjpzoom picture title

PROERYTHROBLAST


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: round, sometimes oval Colour of cytoplasm: deep blue with perinuclear halo Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: coarse grained Nuclear/cytoplasmic ratio: high Nucleoli: hardly visible, relatively large, staining like surrounding chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: The arrow indicates the proerythroblast. Also, there are nine maturing erythroblasts and two plasmocytes, which should be differentiate with basophilic erythroblasts. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. basophilic normoblast 2. polychromatic normoblast 3. pycnotic normoblast 4. plasmocyte 5. eosinophil 6. promyelocyte 7. neutrophil metamyelocyte
tjpzoom picture title

SEGMENTED NEUTROPHILS


Size of the cell: 14 - 20 mm Shape of the cell: oval or round Colour of cytoplasm: pink Granularity: a few azurophilic and neutrophilic, different in number granulation Nucleus' shape: lobulated (normally less than 5 lobes) Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low or very low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 40 - 75 % marrow: 5 - 20 % Comment: Segmented neutrophil leucocyte with specific medium granularity. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Cellular Casts


Cellular casts most commonly result when disease processes such as ischemia, infarction, or nephrotoxicity cause degeneration and necrosis of tubular epithelial cells. The presence of these casts indicates acute tubular injury but does not indicate the extent or reversibility of the injury. A common scenario is the patient with decreased renal perfusion and oliguria secondary to severe dehydration. Ischemic injury results in degeneration and sloughing of the epithelial cells. The resulting casts often are prominent in urine produced following rehydration with fluid therapy. The restoration of urine flow "flushes" numerous casts out of the tubules. Leukocytes can also be incorporated into casts in cases of tubulo-interstitial inflammation (eg, pyelonephritis). It is rarely possible to distinguish between epithelial casts and leukocyte casts in routine sediment preparations, however, since nuclear detail is obscured by the degenerated state of the cells.
tjpzoom picture title

Drechslera


Drechslera
tjpzoom picture title

Phase contrast – chain of Enterococcus faecalis


Chain formation becomes more pronounced when E. faecalis is grown in broth rather than on solid media. The cells are ovoid and elongated in the direction of the chain
tjpzoom picture title

Giardia lamblia (T) 100


Giardia lamblia
tjpzoom picture title

Gram stain of Campylobacter


Gram-negative, very slender, curved rods, which can be S, seagull or spiral shaped
tjpzoom picture title

glomerulosclerosis


This PAS stain demonstrates diffuse glomerulosclerosis associated with long-standing diabetes mellitus. There is an increase in mesangial matrix, a slight increase in mesangial cellularity, and capillary basement membrane thickening. These changes gradually advance until the entire glomerulus is sclerotic
tjpzoom picture title

Myeloblast


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: blue, without distinct perinuclear halo or with extended perinuclear halo Granularity: nongranular cytoplasm or a few thick azurophilic granules Nucleus' shape: usually oval, sometimes irregular, rarely round Type of chromatin: fine, with reticular appearance Nuclear/cytoplasmic ratio: high or relatively high Nucleoli: visible, medium or large size 1 to 4; brighter than chromatin Occurrence: blood: not present marrow: < 5% Comment: Early myeloblast with very high cytoplasm - nucleus ratio, without granules. In the picture there are numerous other cells representing next stages of maturation of the series of granulopoiesis. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. myeloblast 2. promyelocyte 3. neutrophil myelocyte 4. neutrophil metamyelocyte 5. band neutrophil 6. segmented neutrophil 7. pycnotic normoblast 8. polychromatic normoblast 9. basophilic normoblast 10.
tjpzoom picture title

Epithelial Cells


Epithelial Cells
tjpzoom picture title

a renal vein thrombus


The white arrow marks a renal vein thrombus. There are a host of etiologies for renal vein thrombosis, including trauma, compression by neoplasms, renal vein invasion by renal cell carcinoma, and nephrotic syndrome with membranous glomerulonephritis
tjpzoom picture title

small, white non-hemolytic colonies and small alpha-hemolytic colonies


small, white non-hemolytic colonies and small alpha-hemolytic colonies. The same large colonies from Case 1 are present in the heavy streak area. The enlarged inset area shows the different colony types in more detail
tjpzoom picture title

Clostridium perfringens


Colonial morphology varies considerably, sometimes even within the same culture. The colonies are small to medium sized and typically grey to grey-yellow and translucent. Some are smooth and dome-shaped with an entire margin, whilst others are rough with a lobate margin, still others are flat with an irregular surface and a filamentous margin. Clostridium perfringens is non-proteolytic and is not associated with a distinct odour. This culture has been incubated anaerobically. General characteristics: Gram-positive, large, spore-forming rods. Spores are rarely seen as the sporulation process requires a pH around 7.5. Catalase-negative. Anaerobic, although requirements for anaerobiosis are not as strict as for many Clostridia. Non-motile.
tjpzoom picture title

Bacillus cereus


The same Blood Agar plate examined with transmitted light. There is a wide zone of haemolysis around the colonies
tjpzoom picture title

Chocolate cyst


This is a section through an enlarnged 12 cm ovary to demonstrate a cystic cavity filled with old blood typical for endometriosis with formation of an endometriotic, or "chocolate", cyst. The hemorrhage from endometriosis into the ovary may give rise to a large "chocolate cyst" so named because the old blood in the cystic space formed by the hemorrhage is broken down to produce much hemosiderin and a brown to black color.
tjpzoom picture title

multicystic dysplastic kidney


This is a multicystic dysplastic kidney. This condition must be distinguished from ARPKD because it occurs only sporadically and not with a defined inheritance pattern, though it is more common than ARPKD. The cysts of multicystic renal dysplasia are larger and more variably sized than those of ARPKD. Often, multicystic renal dysplasia is unilateral. If bilateral, it is often asymmetric. If bilateral, oligohydramnios and its complications can ensue, just as with ARPKD
tjpzoom picture title

Wilms tumor


Wilms tumor resembles the fetal nephrogenic zone of the kidney. The tumor shows attempts to form primitive glomerular and tubular structures
tjpzoom picture title

MONOCYTE


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: round, oval or irregular Colour of cytoplasm: grey-blue Granularity: absent or a few, azurophilic, very fine granules Nucleus' shape: usually irregular Type of chromatin: coarse chromatin, clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate or low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: 4 - 8 % marrow: < 2 % Comment: Typical monocyte with abundant purple-blue cytoplasm containing small vacuoles. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Human immunodeficiency virus


Human immunodeficiency viral particles are seen at medium magnification in this electron micrograph. Note the central core and the outer envelope
tjpzoom picture title

Cervical squamous cell carcinoma


This is the gross appearance of a cervical squamous cell carcinoma that is still limited to the cervix (stage I). The tumor is a fungating red to tan to yellow mass.
tjpzoom picture title

bilateral benign ovarian tumors


Here are bilateral benign ovarian tumors. These proved to be fibrothecomas. The thecoma component of the neoplasm gives the tumor a yellowish cast because of the lipid content and can also produce estrogen. These are tumors that arise from the ovarian stroma. They are bilateral in only about 10% of cases. A right-sided hydrothorax in association with this tumor is known as Meig's syndrome
tjpzoom picture title

"Amorphous" crystals


"Amorphous" crystals appear as aggregates of finely granular material without any defining shape at the light microscopic level. Amorphous urates (Na, K, Mg, or Ca salts) tend to form in acidic urine, and may have a yellow or yellow-brown color. Amorphous phosphates are similar in general appearance, but tend to form in alkaline urine and lack color. Calcium oxalate dihydrate crystals sometimes also can present as "amorphous" when the individual crystals are very small. Examination at higher magnification will reveal the typical "envelope" appearance. Xanthine crystals are usually in the form of "amorphous" crystals. These crystals occur in Dalmations on allopurinol therapy for urate urolithiasis. Generally, no specific clinical interpretation can be made based on the finding of amorphous crystals. Small amorphous crystals can be confused with bacterial cocci in some cases, but can be distinguished by Gram-staining.
tjpzoom picture title

Plasma cell in peripheral blood


Size of the cell: 15 - 20 mm Shape of the cell: oval Colour of cytoplasm: deep-blue with big perinuclear halo, sometimes single vacuole is present Granularity: none Nucleus' shape: round Type of chromatin: condensed Nuclear/cytoplasmic ratio: low Nucleoli: not visible Occurrence: blood: not present marrow: < 3% Comment: Plasma cell in blood with typical perinuclear halo, which is a sign of cell maturation. Also a neutrophil metamyelocyte is present. Erythrocytes are not suitable for making an assessment. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Redia Fasciola gigantica 10x


Redia Fasciola gigantica
tjpzoom picture title

Taenia immature 4x


Taenia immature
tjpzoom picture title

Squames


Squamous epithelial cells are the largest cells which can be present in normal urine samples. They are thin, flat cells, usually with an angular or irregular outline and a small round nucleus. They may be present as single cells or in variably-sized clusters. Those shown in the upper panel are unstained; that in the lower panel was prepared using Sedi-Stain. Squamous cells are common in low numbers in voided specimens and generally represent contamination from the genital tract. Their main significance is as an indicator of such contamination. Many dogs with squamous metaplasia of the prostate, due either to exogenous estrogen or Sertoli cell tumor, have extremely large numbers of squamous cells in urine.
tjpzoom picture title

cystine crystals


These cystine crystals are shaped like stop signs. Cystine crystals are quite rare
tjpzoom picture title

BASOPHILIC STIPPLING


Definition: Very fine, pinpoint cytoplasmic granules distributed evenly in the cytoplasm. Occurrence in blood: < 0.1 % of erythrocytes in normal blood Comment: The cell with basophilic stippling. Also erythrocytes anisocytosis. Staining: MGG Magnification: x 1000
tjpzoom picture title

Moniezia expansa mature 4x


Moniezia expansa mature 4x
tjpzoom picture title

A normal adult ovary


A normal adult ovary has been sectioned here to reveal a hemorrhagic corpus luteum. Note the dark red-black hemorrhagic region surrounded by a thin rim of yellow corpus luteum
tjpzoom picture title

PROMONOCYTE


Size of the cell: 15 - 25 mm Shape of the cell: oval, sometimes round Colour of cytoplasm: light, grey-blue Granularity: without granules or a few, azurophilic, fine granules Nucleus' shape: usually irregular Type of chromatin: coarse chromatin or clumped Nuclear/cytoplasmic ratio: moderate Nucleoli: hardly visible, medium or large size; brighter than chromatin, 1 to 3. Occurrence: blood: not present marrow: < 1 % Comment: Promonocyte in bone marrow. Also numerous other maturating cells of granulopiesis and erythroblasts are present. Staining: MGG Magnification: x 1000 1. promyelocyte 2. neutrophil myelocyte 3. neutrophil metamyelocyte 4. band neutrophil 5. eosinophil 6. lymphocyte 7. pycnotic normoblast 8. polychromatic normoblast
tjpzoom picture title

Pneumocystis carinii


13- Pneumocystis carinii may have a variety of "atypical" features, including scant foamy exudate and interstitial fibrosis, as seen here microscopically
PLATELET

پلاکت ها عناصری در خون هستند که بدون هسته می باشند اما در مهره داران پست سلول هایی هسته دار به نام ترومبوسیت که همان معادل پلاکت ها هستند وجود دارد.

کار اصلی پلاکت ها شرکت در روند انعقاد خون است.

تعداد حدود 200-400 هزار در هر میلی متر مکعب است. کاهش و یا افزایش آن ها خارج از حدودِ نرمال را به ترتیب ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوز می گویند.

در ترومبوسیتوپنی شاهد خونریزی از عروق خونی کوچک هستیم که در پوست و سایر نقاط بدن ظاهر می شوند.

این نقاط خونریزی را بر حسب اندازه به نام پتشی، پورپورا و اکیموز می نامند (ترتیب بر حسب افزایش اندازه)!

به خونریزی های نقطه ای زیر پوست، "پورپورای بافتی" می گویند.

امیدوارم موفق بوده باشه.

موفق باشید :)

 

 


1393/01/11
2
Cryptococcus neoformans

 کریپتوکوکوس نئوفورمنس تمایل زیادی به درگیری سیستم اعصاب مرکزی داشته و در افراد مستعد و بویژه مبتلایان به ایدز ایجاد بیماری کشنده می نماید.کریپتوکوکوس دارایه ی واریته ی گتی و گروبی می باشد.

تشخیص ک.نئوفورمنس در مایع مغزی نخاعی با مرکب چین صورت گرفته بدین شکل که در اطراف مخمر هاله ای شفاف که ناشی از کپسول است دیده می شود. بعلاوه روشهای خاصی جهت رنگ آمیزی کپسول وجود دارد. توضیحات پیرامون این مخمر بازیدیومایستی بسیار فراوان بوده که در اینجا نمیتوان به آنها پرداخت.

 

 


sh1387mah 1392/09/29
1
Herpes simplex virus

در پژ از جمله داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های هرپس ویروسی، آسیکلوویر می باشد که روند اثر آن، دخالت در ساخت دی ان ای  و در نتیجه مهار تکثیر ویروس است. در سال های اخیر مقاومت دارویی بروز کرده است؛ اگرچه این دارو به عنوان یک داروی موثر محسوب می گردد اما دارای عوارض جانبی مانند محدودیت مصرف در دروان شیردهی می باشد.

هرپس سیمپلکس ویروس تیپ یک از خانواده ی هرپس ویروس ها می باشد. این ویروس یکی از شایع ترین ویروس های عفونت زا در انسان می باشد. هرپس سیمپلکس یک بیماری عفونی مسری است که معمولاً می تواند از طریق راه هایی مانند بوس کردن، مقاربت جنسی، طی بارداری از مادر به جنین یا به هنگام  تولد در طی تماس با ترشح واژنی منتقل گردد. هرپس سمپلکس ویروس می تواند با استفاده از لب ها، دستگاه تناسلی، پوست، چشم ها و گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و سایر ارگان های احشایی، انواع خطرات عفونی را ایجاد کند .

1392/03/27
2
Acinetobacter calcoaceticus
 
 
 
 
 
کلنی های کوچک، خاکستری، صاف  که باعث تغییر اتی درخون می شود  دراین محیط کشت که   در 30 درجه سانتی گراد انکوبه شده است دارای مشخصات کلی: گرم منفی است. کاتالاز مثبت و
farhad 1391/12/19
1
Herpes simplex virus

ویروس‌های هرپس سیمپلکس ۱ و2 (HSV-1,HSV-2)، از مهمترین ویروس‌های بیماریزای انسانی هستند. ویروس هرپس سیمپلکس ۱، موجب تبخال و ویروس هرپس سیمپلکس ۲، موجب تب خال تناسلي می‌شود. این ویروس‌ها بسیار شایع و مسری می‌باشند. HSV-1 از طریق بزاق آلوده منتقل می‌شود اما HSV-2 از طریق تماس جنسی انتقال پیدا می‌کند. ژنوم ویروس به شکل DNA خطی دو رشته‌ای است. ویروس به شکل ۲۰ وجهی است و دارای پوشش (انولوپ) لیپیدی دولایه‌است]. خراش‌های پوستی موجب انتقال ویروس به پوست می‌شوند. پوست سالم مانع نفوذ ویروس به بدن می‌شود. این ویروس‌ها، سلول‌های عصبی را الوده می‌سازند و ممکن است بطور مخفی در سلول‌های عصبی به حالت خفته درآیند.


samaneh-tavakkoli 1391/12/17
2
CMV

مهمترین مشکلی که در درگیری با CMV ایجاد می‌شود در درجه اول آلودگی جنین در حین بارداری و سپس عفونتهای فعال در مبتلایان به نقص ایمنی و پیوند عضو است. در صورتی که مادری در حین بارداری به عفونت فعال مبتلا شود حدود ۴۰-۳۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود دارد ولی در صورتی که مادری قبل از بارداري آلوده شده باشد فقط ۵/۰-۲/۰ درصد خطر انتقال به جنین وجود خواهد داشت. در کل ۲- ۵/۰ درصد از نوزادانی که در تمام جهان مبتلا می‌شوند به CMV مبتلا هستند و CMV شایعترین علت عفونت مادرزادی (congenital infection) محسوب می‌شود.


samaneh-tavakkoli 1391/12/11
2
Cast Compilation

این اسلاید چند نوع کست ادراری را نشان می دهد. از جمله کست هیالن:این نوع کست کمتر مرتبط با شرایز بیماریزا می باشد،فاقد هر نوع المان و پس از ورزش و در معرض گرما قرار گرفتن فرد دیده می شود ولی مقادیر افزایش یافته آن در ادرار تغلیظ شده دیده میشود. کست چربی:این نوع کست اغلب در سندرم نفروتیک و بیماریهای گلومرولی کلیه مشاهده میشود و اغلب توام با مقادیر بالای پروتئینوری می باشد. کست گرانولار:به طور کلی این نوع کست که در اغلب بیماریها مشاهده میشود حاصل کستهای تخریب شده سلولی و یا مشتق از کستهای پروتئینی می باشد.کست مومی: این نوع کست نشانه ای از نارسایی های پیشرفته کلیوی می باشد.


farzaneh28 1391/12/09
2
Neoplastic Cells

سلولهای نئوپلاستیک در رسوب ادرار بیماران مبتلا به تومور مجاری ادراری دیده می شود .سه نوع سرطان در سلول‌های غشاء مثانه ایجاد می‌شوند. این سرطان‌ها با توجه به نوع سلول‌های بدخیم (سرطانی) نام‌گذاری می‌شوند:ترانزیشنال سل کارسینوم (Transitional Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول‌های موجود در درونی‌ترین لایۀ مثانه ایجاد می‌شود. این سلول‌ها می‌توانند با پر شدن مثانه منبسط شده و با خالی شدن آن منقبض شوند. بیش‌تر سرطان‌های مثانه در سلول‌های ترانزیشنال ایجاد می‌شوند.

کارسینوم سلول سنگفرشی (Squamous Cell Carcinoma): سرطانی است که در سلول سنگفرشی ایجاد می‌شود، که سلول‌هایی ظریف و مسطح هستند که ممکن است پس از عفونت‌ها یا التهاب‌های بلند مدت، در مثانه به‌وجود آیند.

آدنوکارسینوم(Adenocarcinoma): سرطانی است که در سلول‌های غده‌ای ( Glandular ، غدۀ مترشحه یا Secretory)  به‌وجود می‌آید. سلول‌های غده‌ای موجود در مثانه، موادی مخاط مانند تولید می‌کنند.

سرطانی که به غشای مثانه محدود می‌شود سرطان مثانۀ سطحی نامیده می‌شود. سرطانی که در سلول‌های ترانزیشنال آغاز شود، ممکن است از غشاء مثانه گذشته و به دیوارۀ ماهیچه‌ای مثانه حمله کند و یا به اندام‌های مجاور و غدد لنفاوی سرایت کند؛ به این نوع سرطان، سرطان مثانۀ مهاجم می‌گویند.

علائم اولیه:بزرگ شدن مثانه ،درد ،خون در ادرار به طور متناوب (مثلا لخته در ادرار).بعضی از تومورها ممکن است باعث تحریک پذیری مثانه و بروز علایمی مشابه عفونت ادراری شوند. برای مثال، تکرر ادرار و درد در موقع خروج ادرار.


farzaneh28 1391/12/09
2
Schizonte.mature.small

شیزوگونی : تروفوزوئیت عفونت زا به هنگام گزش انسان ، از غدد بزاقی پشه ی ماده آنوفل به داخل خون تزریق می شود.در عرض ۲۰ دقیقه ، انگل باریک و متحرک ، وارد پارانشیم کبد شده و بخش خارج گلوبولی انگل آغاز می گردد.زیرا تا این مرحله هنوز گلبول های قرمز مورد تهاجم قرار نگرفته اند.در داخل سلول های کبدی ،انگل به شدت تکثیر یافته و شیزونت نامیده می شود.شیزونت در داخل سلول کبدی ، پس از ۱۰-۸ روز ، بسته به گونه ، هزاران مروزوِئیت تولید می کند.سپس سلول کبدی آلوده پاره شده و مروزوئیت های آزاد شده ، چرخه گلبولی را آغاز می کنند.چرخه گلبولی شامل تهاجم مروزوئیت ها به گلبول قرمز ،رشد و تبدیل آنها به تروفوزوئیت و سپس شیزونت ، پاره شدن گلبول و حمله به سلول های جدید است.با تکرار چرخه و تکثیر غیر جنسی ، بعضی از انگل هایی که به گلبول های قرمز حمله کرده اند ، تقسیم را تا مرحله شیزونت ادامه نمی دهند بلکه به جای آن ، تبدیل به گامتوسیت های نر و ماده می شوند.


marand 1391/11/08
3
Myeloblast

شکل فوق یک میولوبلاست به اندازه حدود 15-25میکرون که در اسمیر خون محیطی بوده دارای سیتو پلاسم کم و هسته بزرگ با تراکم کم و بنفش کم رنگ با دو هستک در داخل هسته می باشد. مشاهده این سلول در خون محیطی به همراه بسکت سل به تعداد زیاد دلیل بر لوسمی حاد میلو سیتی بوده ودر این حالت نوتروفیل های تمایز یافته نسبتا کمتری قابل مشاهده است همانطوریکه در شکل مشاهده می شود هنوز گرانولهای اولیه و ثانویه وجود ندارند و هسته حجم زیادی از سلول را اشغال کرده است.


farhad 1391/10/27
4
 

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

 

کلیه حقوق این سایت برای  وب سایت فاسکو محفوظ است © 2015

پیتوسپورم, واژن, دستورالعمل, تومورمارکرها, آنالايزر, استريل, ویروسها, استرلیزه, وراثتی, میلوئید, HPV, سندروم سرخجه, کتاب دکتر عبدالناصر رفیع , عامل عفوني بيولوژيك, گلبول, رادیکال‌های, محلولی, Anarobic, آﺑﮕﺮﯾﺰ, بتا-کاروتن, اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی, پروتوپلآسم , سرفه, سودوموناس, سپتیک, آندوکرین, Helicella, مویرگهای, ویروس, قطر هاله, کوئینتانا, شته‌ها, آنتی ژنیک, وسترن, گلوگز, میولوما, Cervical, ائوزینوفیل, تست AFP, پیتدکراتولایزیس, EDTA, میکرو, كلستريديوم, اسیدفنیک, روزه داری و دستگاه گوارش و کبد, انمی همولیتیک, وارفارين, dehydrogenase, تفسیر, گلبول, نفلومتري, هماتولوژی, Tمي, سرطانهای بدخیم, میکروارگانیسمهای, فلاژلي, بیماری سرماخوردگی, اتوفاژی, LACTATE DEHYROGENASE, هماتولو‍‍‍زي, حفظ سلامت دستگاه گوارش و بدن, ملانژور, مونوسيت, راديواكتيو, گلوتامیک, ویتامین دی, هیپوتیروئیدی, اورولوژيك, CFS, سولفوریک,